اخبار نشریه

تفاهم نامه همکاری علمی

موضوع تفاهم نامه: بهره‌مندی از توانایی‌های علمی و ظرفیت‌های اجرایی طرفین و انجام فعالیت‌های مشترک در مورد موضوعات مورد توافق

ماده 1: نشریه به صورت فصلنامه و هر سال، چهار شماره به ‌زبان فارسی منتشر می‌شود. صاحب امتياز نشریه، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی  بوده و اهداف آن عبارتند از: گسترش و ارتقا پژوهش در سطح کشور، کمک به ايجاد ارتباط و همکاری علمی بين محققان حوزه زمین‌شناسی در ايران و انتشار نتايج نوآورانه پژوهش‌های علمی.

ماده 2: دفتر نشريه در پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی و با مسئوليت مدیر مسئول اداره خواهدشد.

ماده 3: در صفحه حقوقی تمامی شماره‌های نشريه (از زمان امضا این تفاهم به بعد)، نشان انجمن رسوب شناسی ایران  چاپ خواهدشد.

ماده 4: کليه هزينه‌های آماده‌سازی نشريه تا قبل از ليتوگرافی اعم از هزينه‌های داوری، حق‌الزحمه ويراستار، مجری، امور دفتری، پست و مخابرات، تايپ و غیره برعهده پژوهشکده علوم پایه کاربردی خواهد بود.

ماده 5: هرگاه يکی از طرفين قرارداد مايل به فسخ باشد، بايد تصميم خود را حداقل شش‌ماه زودتر به‌صورت کتبی به‌‌اطلاع طرف ‌مقابل برساند. در صورت توافق طرفين به ‏فسخ توافقنامه، نتيجه توسط ریاست محترم هیئت مدیره انجمن رسوب شناسی ایران به‏ ‏دبيرخانه کميسيون نشريات علمی ‏کشور اعلام خواهد شد. موسسه متقاضی حداکثر به مدت شش ماه از تاریخ فسخ توافقنامه، فرصت دارد تا با تکمیل مدارک و ارسال سه شماره آخر از نشریه به دبیرخانه کمیسیون نشریات علمی کشور، تقاضا نماید تا مراحل ارزیابی نشریه صورت گیرد.