• صفحه اصلی
  • مطالعه شیمی کانی¬ها، زمین دما – فشار سنجی و جایگاه تکتونیکی گابروهای شمال غرب همدان، باختر ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990513248721 بازدید : 5661 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی