• صفحه اصلی
  • بهینه‌سازی مدل DRASTIC جهت ارزیابی آسیب‌پذیری آب زیرزمینی آبخوان کاشان به آلودگی نیترات با استفاده از روش‌های آماری و تحلیل حساسیت

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139503081110162411 بازدید : 5593 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی