• صفحه اصلی
  • ارزیابی خطر زمین¬لرزه و تحلیل ریسک زلزله در شهر خوی با استفاده از روش¬های قطعی و احتمالی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1394092485434744 بازدید : 5902 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی