• صفحه اصلی
  • معرفی کانسار مس ماری بعنوان یک ذخیره چینه¬کران نوع مانتو در زون طارم، شمال غرب ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139507051010373437 بازدید : 6840 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی