• صفحه اصلی
  • ریز رخساره، محیط رسوبی و چینه‎نگاری سکانسی سازند قم در برش ده نمک، شمال شرق گرمسار

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13960418937596825 بازدید : 4798 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی