ا

 • ابراهیمی.فاطمه تخمین ارتفاع سطح LNAPL در آبخوانهای آلوده به نفت با استفاده از برنامه‌نویسی بیان ژن (GEP)، سیستم استنتاج فازی (ANFIS) و روش رگرسیون چند متغیره (MLR) [ دوره15, شماره 57 - بهار سال 1400]
 • ابراهیمی.لیلا شناسایی مخزن سامانه زمین¬گرمایی منطقه تکاب با استفاده از روش گرانی¬سنجی [ دوره10, شماره 37 - بهار سال 1395]
 • احدنژاد.وحید زمین دما- فشارسنجی مجموعه گرانیتوئیدی جبال بارز با استفاده از شیمی آمفیبول و فلدسپار [ دوره10, شماره 39 - پاییز سال 1395]
 • احسان زاده.علیرضا ارزیابی اثرات زیست‌محیطی معادن با استفاده از روش پاستاکیا (مطالعه موردی: معدن سنگ‌آهن آنومالی شمالی بافق) [ دوره9, شماره 36 - زمستان سال 1399]
 • احمدپور.علی بررسی تأثیر pH، دوز جاذب و غلظت اولیه¬ بر جذب سطحی عنصر سرب از آب¬های آلوده توسط گوتیت و گل اُخرای جزیره هرمز [ دوره8, شماره 31 - پاییز سال 1393]
 • احمدزاده.الهه بررسی¬های ریخت¬زمین¬ساختی و پارینه لرزه¬شناختی پاره گسله سهلان، قطعه شمال باختری گسل شمال تبریز [ دوره8, شماره 31 - پاییز سال 1393]
 • احمدزاده.غلامرضا ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت دوزدوزان جهت مصارف کشاورزی با استفاده از رهيافت فازی [ دوره10, شماره 39 - پاییز سال 1395]
 • احمدزاده.غلامرضا برآورد ویژگی‌های فیزیکوشیمیایي و محیط تکتونیکی تشکیل توده‌های بازیک جنوب شهرستان گرمی (استان اردبيل) بر اساس شيمي بلورهای آمفیبول و پلاژیوکلاز [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1397]
 • احمدنژاد.فرهاد زمین شیمی و خاستگاه طلای کوهزایی منطقه قلقله کردستان، با استفاده از مطالعات میانبارهای سیال و ایزوتوپ‌های پایدار [ دوره8, شماره 30 - تابستان سال 1393]
 • احمدنژاد.فرهاد پترولوژی، ژئوشیمی و پتانسیل اسکارن زایی توده گرانیتوئیدی سامن (جنوب غرب ملایر، همدان) [ دوره11, شماره 42 - تابستان سال 1396]
 • احمدی پور.حمید الگوی ساختاری بخش خاوری توده پریدوتیتی ده‌شیخ، آمیزه افیولیتی اسفندقه، جنوب باختر ایران [ دوره13, شماره 49 - بهار سال 1398]
 • احمدی پور.حمید مس‌های رسوبی به‌عنوان گوهرسنگ: مطالعه موردی از کانی زایی مس در رسوبات آبرفتی دشت جنوبی رفسنجان [ دوره17, شماره 66 , 66 - تابستان سال 1401]
 • احمدی پور.حمید ارزیابی و پهنه‌بندی خطرهای مرتبط با فوران احتمالی آتشفشان سبلان [ دوره17, شماره 66 , 66 - تابستان سال 1401]
 • احمدی خلجی.احمد چینه‌شناسی و محیط‌هاي رسوبی سازند شوریجه در برش‌هاي باغك، مزدوران و چاه خانگيران، خاور حوضه کپه‌داغ [ دوره9, شماره 35 - پاییز سال 1394]
 • احمدی خلجی.احمد زمین‌شیمی و شیمی کانی سنگ‌های نفوذی گردنه آهوان، شمال شرق سمنان (ایران مرکزی) [ دوره17, شماره 65 , 65 - بهار سال 1402]
 • احمدی خلجی.احمد تحلیل ژئوشیمی و تکتونوماگماتیکی دایک‌های دیابازی و گدازه‌های بازالتی افیولیت نورآباد (شمال غرب لرستان) [ دوره10, شماره 38 - تابستان سال 1395]
 • احمدی خلجی.احمد بررسی رفتار زمین‌شیمیایی عناصر اصلی و کمیاب خاکی در گارنت‌های پگماتیت‌های دره ‌ولی (شمال شرق بروجرد، پهنه سنندج- سیرجان) [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1397]
 • احمدی خلجی.احمد بررسی شیمی کانی کلینوپیروکسن در بازالت¬های پشتاسر حوضه رسوبی مغان (شمال غرب ایران) [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1397]
 • احمدی خلجی.احمد بررسی رفتار زمین‌شیمیایی عناصر اصلی و کمیاب خاکی در گارنت‌های موجود در سنگ‌های دگرگونی منطقه بروجرد (پهنه سنندج- سیرجان) [ دوره14, شماره 53 - بهار سال 1399]
 • احمدی طاهری.مریم ریز رخساره‌ها و محیط رسوبی سازند شهبازان در چاه شماره 3 ميدان نفتي قلعه نار، جنوب غرب لرستان [ دوره0, شماره 41 - بهار سال 1396]
 • احمدی نوبری.حسین ارائه رویکردی بهبود یافته جهت شناسایی موجک مبنای بهینه برای تحلیل داده‌ها در حوزه علوم زمین [ دوره9, شماره 33 - بهار سال 1394]
 • احمدی نوبری.حسین ژئوشیمی و نحوه تشکیل تورمالین¬های پگماتیتی و رگه¬ای در لوكوگرانیت¬های مشهد [ دوره0, شماره 41 - بهار سال 1396]
 • احمدی نوبری.حسین بررسي نرخ فعاليت تكتونيكي محدوده گسل دورود(جنوب باختر ايران) بر پايه تحليل داده‌هاي ژئومورفولوژیک (مخروط افكنه‌ها، حوضه‌‌ها و شبكه زهكشي) [ دوره14, شماره 53 - بهار سال 1399]
 • احمدی.رضا مقایسه نتایج روش¬های زمین¬آماری خطی و غیرخطی در مدلسازی و ارزیابی ذخیره کانسار مس نارباغی شمالی ساوه [ دوره14, شماره 56 - زمستان سال 1399]
 • احمدی.رضا تلفیق روش¬های سنجش از دور و مغناطیس¬سنجی به¬منظور اکتشاف کانسار آهن در گستره مراغ بندرچارک [ دوره15, شماره 59 , 59 - پاییز سال 1400]
 • احمدی.رضا تجزیه و تحلیل اکتشافی و تعیین ارتباط کانه‌زایی با گسلها به‌عنوان کلید اکتشافی جدید در کانسار مس بشنه سیرجان [ دوره16, شماره 63 - پاییز سال 1401]
 • احمدی.طیبه پهنه‌بندی نوزمین¬ساختی با استفاده از شاخص¬های ریخت¬سنجی در منطقه لالی – گتوند، خوزستان [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1396]
 • احمدی.فردین تلفیق داده‌های مغناطیس¬سنجی هوابرد و تصاویر ماهواره¬ای برای شناسایی پهنه¬های مستعد کانی¬سازی آهن به کمک نمودارهای پیش¬بینی-مساحت در برگه 1:100000 اسفوردی [ دوره16, شماره 62 - تابستان سال 1401]
 • احمدی.فروزان منشایابی منابع رسوب در فصل‌های بهار و پاییز با استفاده از ردیاب¬های ژئوشیمیایی [ دوره12, شماره 46 - تابستان سال 1397]
 • احمدیان.جمشید بررسی تحولات ماگمایی در توده گرانیتی نصرند و دایک‌های همراه آن [ دوره8, شماره 32 - زمستان سال 1393]
 • اخیانی. مسعود مقایسه ویژگی‌های آلتراسیونی کمربند آتشفشانی-نفوذی طرود- چاه شیرین در شمال و جنوب روستای طرود با استفاده از تصاویر ماهواره¬ای و آنالیز¬های شیمیایی [ دوره14, شماره 54 - تابستان سال 1399]
 • ادراكي.جعفر ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت دوزدوزان جهت مصارف کشاورزی با استفاده از رهيافت فازی [ دوره10, شماره 39 - پاییز سال 1395]
 • ادیب.شهرام زمین‌شناسی، کانی‌شناسی، دگرسانی و پتانسیل‌سنجی کانسار لخشک، پهنه زمین‌درز سیستان بر مبنای مطالعات ژئوفیزیکی (IP/RS) [ دوره15, شماره 58 , 58 - تابستان سال 1400]
 • اردستانی.مجتبی امکان‌سنجی بازار مجوز انتشار آلودگی در رودخانه [ دوره9, شماره 36 - زمستان سال 1399]
 • ارزانی.ناصر غرق شدن ناگهانی پلاتفرم کربناتۀ کرتاسۀ پسین در حوضۀ رسوبی زاگرس مرکزی: مطالعۀ موردی از عضو شیلی لافان در یکی از میادین نفتی دشت آبادان، جنوب غربی ایران [ دوره14, شماره 56 - زمستان سال 1399]
 • ارست سعادت.هما زمین¬شناسی، دگرساني، كانه¬زايي و مطالعات ژئوشیمیایی در معدن مس، منطقه گل¬چشمه، جنوب نیشابور [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1396]
 • اسدی مهماندوستی. الهام ریز رخساره، محیط رسوبی و چینه‎نگاری سکانسی سازند قم در برش ده نمک، شمال شرق گرمسار [ دوره0, شماره 41 - بهار سال 1396]
 • اسدی مهماندوستی.الهام تحليل ساختاري ناوديس بالاآمده سبزكوه در زاگرس مرتفع [ دوره8, شماره 30 - تابستان سال 1393]
 • اسدی مهماندوستی.الهام تکامل زمانی گسل های منطقه زیاران در جنوب غربی البرز مرکزی [ دوره7, شماره 28 - زمستان سال 1392]
 • اسدی.سینا بازسازی شاخص¬های فیزیکوشیمیایی با استفاده از شیمی بیوتیت و کلریت در کانسار مس پورفیری کدر، کمان ماگمایی سنوزوئیک کرمان [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1397]
 • اسدیان.فرهاد بررسی وضعیت آلودگی منابع آب و منطقه بندی آلودگی حوضه آبریز ساروق (استان آذربایجان غربی) [ دوره11, شماره 44 - زمستان سال 1396]
 • اسعدی.علی کاربرد نمودار نرمال شده تجمعی انحراف گاما در شناسایی و انطباق سطوح کلیدی سکانسی، مطالعه موردی از سازند سروک در یکی از میادین هیدروکربنی زاگرس [ دوره16, شماره 63 - پاییز سال 1401]
 • اسکویی.بهروز سنتز نانوذرات پلیمری هوشمند برای استخراج سموم فنوكسي¬اسيد از نمونه¬های آب رودخانه [ دوره9, شماره 36 - زمستان سال 1399]
 • اسماعیلی.رضا برآورد فرسایش کناره¬ای رودخانه با استفاده از مدل BSTEM [ دوره12, شماره 45 - بهار سال 1397]
 • اشراقی.حسن زون بندی ژئومکانیکی سازندهای فراقان، زاکین و سرچاهان بر اساس مطالعات رسوب‌شناسی و مکانیک سنگی در یکی از میادین خلیج فارس [ دوره13, شماره 51 - پاییز سال 1398]
 • اعتباری.بهروز بررسی روش های تفسیر پمپاژ پله ای تک چاهی برای محاسبه قابلیت انتقال آبخوان [ دوره8, شماره 32 - زمستان سال 1393]
 • اعتصامی.صدیقه جایگاه تکتونوماگمایی سنگ¬های آتشفشانی ائوسن منطقه¬ آهوان (سمنان) [ دوره12, شماره 46 - تابستان سال 1397]
 • اعتماد سعید.دکتر نجمه آنالیز رخساره‌ها و محیط رسوبی سازند جیرود در برش گرمابدر واقع در البرز مرکزی: با تاکید بر شرایط اکسیداسیون-احیای دیرینه طی نهشت شیل‌های سیاه [ دوره16, شماره 63 - پاییز سال 1401]
 • اعلمی نیا.زهرا منشأ سیال کانه¬ساز و عوامل مؤثر در ته¬نشست طلا در کانسار داشکسن (شمال¬خاور قروه): شواهد ساختاری، ریزدماسنجی و ایزوتوپ¬های پایدار O-H [ دوره13, شماره 52 - زمستان سال 1398]
 • افروزه.ندا زیست چینه نگاری نهشته‌های کامپانین- ماستریشتین (سازند گورپی) در تاقدیس چناره، (پهنه لرستان) و مقایسه آن با مناطق مجاور [ دوره15, شماره 60 - زمستان سال 1400]
 • افروغ.عبدالوهاب تحلیل هندسی تاقدیس بورخ، جنوب خاور کمربند چین¬خورده-رانده زاگرس [ دوره12, شماره 45 - بهار سال 1397]
 • افشار نجفی.صادق شناسایی دسته دایک‌های مختلف بر پایة روش‌های زمین-اطلاعاتی در پهنة فلززایی طارم- شمال غرب ایران [ دوره15, شماره 59 , 59 - پاییز سال 1400]
 • اقازاده.الهام برآورد ویژگی‌های فیزیکوشیمیایي و محیط تکتونیکی تشکیل توده‌های بازیک جنوب شهرستان گرمی (استان اردبيل) بر اساس شيمي بلورهای آمفیبول و پلاژیوکلاز [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1397]
 • اکبری بس کلایه.نرگس زیست چینه نگاری سازندهای سروک و ایلام در میدان نفتی آب تیمور (چاه‌های شماره 1 و 14) [ دوره12, شماره 46 - تابستان سال 1397]
 • اکبری.فرزاد بیلان هیدروژئولوژیکی تالاب برم¬شور در شهرستان هفتکل، استان خوزستان [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1397]
 • اکبری.محمدجواد بررسی زمین‌ساخت فعال گسل‌های تلخاب و توزلوگل و نقش آنها در شکل‌گیری تالاب میقان، اراک [ دوره15, شماره 58 , 58 - تابستان سال 1400]
 • اله پور.اسماعیل تعیین ماهیت و تحولات مذاب والد سنگ‌های آتشفشانی گسترۀ نقشۀ زمین‌شناسی سر چاه (خراسان جنوبی) بر مبناي داده‌های ايزوتوپي [ دوره10, شماره 38 - تابستان سال 1395]
 • اله پور.اسماعیل پیوند ساختاری ناودیس حاتم آباد با گسل فعال دشت بیاض، شمال قاین- شرق ایران [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1396]
 • امامی نیری. محمد کاربرد توموگرافی نوع تخلخل در بازسازی تکامل مخازن کربناته، سازندهای کنگان و دالان در بخش مرکزی خلیج فارس [ دوره15, شماره 59 , 59 - پاییز سال 1400]
 • امانی لاری.سارا تشکیل کالامین در کانسار غیرسولفید روی (سرب) احمدآباد (شمال¬شرق بافق) [ دوره14, شماره 54 - تابستان سال 1399]
 • امرایی.عباسعلی بررسی شیمی کانی کلینوپیروکسن در بازالت¬های پشتاسر حوضه رسوبی مغان (شمال غرب ایران) [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1397]
 • امیدی.رضا زیست چینه نگاری سازندهای سروک و ایلام در میدان نفتی آب تیمور (چاه‌های شماره 1 و 14) [ دوره12, شماره 46 - تابستان سال 1397]
 • امیدیان.صفیه شواهد اختلاطی بودن منشأ چشمه‌های آهکی آب اسک (جنوب شرق آتشفشان دماوند) بر اساس مطالعات ایزوتوپی نهشته‌های کربناته، ژئوشیمی آب و دورسنجی [ دوره0, شماره 41 - بهار سال 1396]
 • امیری بختیار.حسن لیتواستراتیگرافی و بیواستراتیگرافی سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس میش، تنگ گناوه (شمال گچساران) [ دوره10, شماره 37 - بهار سال 1395]
 • امیری.علی تشکیل کالامین در کانسار غیرسولفید روی (سرب) احمدآباد (شمال¬شرق بافق) [ دوره14, شماره 54 - تابستان سال 1399]
 • امیری.وهاب بررسی رخساره‌های رسوبی و مشخصه‌های هیدروشیمیایی نهشته‌های کربناته آب اسک، جنوب شرق آتشفشان دماوند [ دوره16, شماره 62 - تابستان سال 1401]
 • امینی شریفی.پریسا بررسی اثرات زیستمحیطی عنصر آرسنیک در منابع آب و خاک منطقه معدنی زغال‌سنگ سنگرود لوشان [ دوره9, شماره 36 - زمستان سال 1399]
 • امینی شریفی.پریسا تحلیل تنش دیرین در کوه¬های بزقوش، شمال غرب ایران [ دوره0, شماره 41 - بهار سال 1396]
 • امینی.آرش تجزیه و تحلیل ¬ویژگی¬های ژئوشیمیایی رسوبات غبار ریزشی شهر سبزوار با استفاده از تله رسوب¬گیر MDCO [ دوره16, شماره 63 - پاییز سال 1401]
 • امینی.آرش تعیین ارتباط بین پارامترهای رسوب‌شناسی و مورفولوژی تپه‌های ماسه‌ای خطی شمال آهنگران، شرق ایران [ دوره11, شماره 44 - زمستان سال 1396]
 • امینی.آرش دولومیت¬ها و برش¬ها¬ در معدن فلوئوریت کمرپشت، سازند الیکا، البرز مرکزی [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1397]
 • امینی.عبدالحسین تعیین نقش محیط رسوبی و فرایندهای دیاژنزی در کیفیت مخزنی بخش بالایی سازند سورمه در میدان سلمان [ دوره12, شماره 45 - بهار سال 1397]
 • امینی.عبدالحسین رخساره¬ها و مدل رسوب‌گذاری سازند آواری چلکن، جنوب قائم‌شهر، پلیوسن [ دوره14, شماره 55 - پاییز سال 1399]
 • امینی.عبدالحسین مراحل اساسی در تعیین خاستگاه توالی‌های رسوبی خشکی‌زاد، با مثال‌هایی از ایران مرکزی و شمال غرب ایران [ دوره15, شماره 60 - زمستان سال 1400]
 • انتظاری هرسینی. اعظم زمین¬شناسی، دگرساني، كانه¬زايي و مطالعات ژئوشیمیایی در معدن مس، منطقه گل¬چشمه، جنوب نیشابور [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1396]
 • انتظاری هرسینی. اعظم پتروژنز و جایگاه تکتونوماگمایی توده گرانیتوئیدی مغانلو (شمال¬غرب ایران) [ دوره12, شماره 46 - تابستان سال 1397]
 • انصاری.شجاع تعیین فعالیت منطقه نبود گسیختگی گسل رودبار، مبتنی بر شاخص¬‌های ریخت زمین¬-‌ساختی رودخانه سفیدرود، استان گیلان [ دوره11, شماره 44 - زمستان سال 1396]
 • انصاری.شجاع تجزیه و تحلیل فرکتالی پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه 1392 گشت-سراوان، شمال شرق مکران [ دوره13, شماره 52 - زمستان سال 1398]
 • اویسی.بهنام رویکرد زمین¬ریخت¬شناسی زمین¬ساختی در ارزیابی سازوکار رشد چین¬ها در زاگرس چین و راندگی، مطالعه موردی دو تاقدیس در گستره فارس [ دوره9, شماره 33 - بهار سال 1394]
 • ایزدی کیان.لیلی بررسی زمین‌ساخت فعال گسل‌های تلخاب و توزلوگل و نقش آنها در شکل‌گیری تالاب میقان، اراک [ دوره15, شماره 58 , 58 - تابستان سال 1400]
 • ایزدی کیان.لیلی نقش ساختارهای تکتونیکی در هدایت آب¬های زیرزمینی به قطعه دوم تونل انتقال آب زاگرس – استان کرمانشاه [ دوره12, شماره 45 - بهار سال 1397]
 • ایزدیار.جواد شیمی کانی‌ها و شرایط ترمودینامیکی تشکیل مرمرهای ناخالص مجموعه دگرگونی نی‌باغی واقع در شمال‌شرق میانه، ایران [ دوره14, شماره 54 - تابستان سال 1399]
 • ایزدیار.جواد شیمی کانی‌ها و شرایط ترمودینامیکی تشکیل مرمرهای ناخالص مجموعه دگرگونی نی‌باغی واقع در شمال‌شرق میانه، ایران [ دوره14, شماره 54 - تابستان سال 1399]
 • ایزدیار.جواد پتروگرافی و بررسی ارتباط بین دگرشکلی و دگرگونی سنگ‌های رسی دگرگون کوه ارغون، ‌غرب معدن سرب و روی انگوران، استان زنجان [ دوره8, شماره 29 - بهار سال 1393]
 • ایزدیار.جواد ‌شیمی کانی‌ها و تخمین دما و فشار تشکیل گارنت‌شیست‌های کوه ارغون،غرب معدن انگوران [ دوره10, شماره 38 - تابستان سال 1395]
 • ایمانی امیرآباد.سمیه تأثیر زمانی کاربری¬های مختلف بر کیفیت آب دریاچه زریبار [ دوره9, شماره 36 - زمستان سال 1399]
 • ایمن دوست.علی کاربرد نمودار نرمال شده تجمعی انحراف گاما در شناسایی و انطباق سطوح کلیدی سکانسی، مطالعه موردی از سازند سروک در یکی از میادین هیدروکربنی زاگرس [ دوره16, شماره 63 - پاییز سال 1401]

آ

 • آدابی.محمدحسین ثبت جهانی رویداد بی‌هوازی اقیانوسی در کربنات‌های سازند داریان در شمال زاگرس مرتفع، کوه زرگران (گدوان) [ دوره16, شماره 64 , 64 - زمستان سال 1401]
 • آدابی.محمدحسین جلبك هاي آهكي سازند شاه¬كوه (كرتاسه پيشين) در جنوب غرب خور (ايران مركزي) [ دوره8, شماره 30 - تابستان سال 1393]
 • آدابی.محمدحسین مقایسه روش¬های طبقه¬بندی ماشین بردار پشتیبان و حداکثر احتمال برای تفکیک واحدهای دگرسانی منطقه تخت گنبد [ دوره14, شماره 53 - بهار سال 1399]
 • آدابی.محمدحسین بایواستراتیگرافی سازند تیرگان در برشهای چینه‌شناسی ناویا-رباط عشق (جنوب غرب بجنورد) و قزلقان (شمال بجنورد) و مقایسه آنها با یکدیگر [ دوره15, شماره 57 - بهار سال 1400]
 • آدابي.محمد حسين ميکروفاسيس، ژئوشيمي و محيط رسوبي سازند جهرم در کوه گچ، در جنوب شرقي شهر لار [ دوره1, شماره 26 - تابستان سال 1392]
 • آدابي.محمد حسين ريز‌رخساره‌‌ها، محيط رسوبي وچینه نگاری سکانسی سازند قم در برش سطحي شرق سیاه کوه (جنوب گرمسار) [ دوره10, شماره 39 - پاییز سال 1395]
 • آدابي.محمد حسين ریز رخساره¬ها و محیط¬های رسوبی نهشته¬های مایستریشتین دربرش چینه¬شناسی جربت، غرب کپه داغ [ دوره11, شماره 44 - زمستان سال 1396]
 • آدابي.محمد حسين رابطه دیاژنز، شکستگی، توزیع تخلخل ماتریکس و تولید چاه‌ها در مخزن بنگستان اهواز [ دوره13, شماره 51 - پاییز سال 1398]
 • آذری.طاهره مقایسه شبکه‌های عصبی MLP و RBF در تخمین پارامترهای آبخوان‌های محبوس [ دوره9, شماره 36 - زمستان سال 1399]
 • آذری‌فر.مینا تلفیق داده‌های زمین‌شناسی، ژئوشیمیایی، دگرسانی و سنجش از دور به منظور معرفی پتانسیل‌های کانه‌زایی در منطقه سربیشه، خراسان جنوبی [ دوره16, شماره 62 - تابستان سال 1401]
 • آرمانی.پرویز زمین¬ریخت‌شناسی کارست در توده سنگ¬های کربناته در گستره آبگرم، جنوب استان قزوین [ دوره16, شماره 62 - تابستان سال 1401]
 • آرین.مهران زمین‌ریخت‌شناسی ساختاری حوضه رودخانه کرخه (باختر ایران) [ دوره12, شماره 45 - بهار سال 1397]
 • آرین.مهران جداسازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي از زمينه با استفاده از روش فرکتالي عيار-تعداد در محدوده وشنوه (جنوب قم) [ دوره14, شماره 53 - بهار سال 1399]
 • آرین.مهران تعیین موقعیت تنش دیرین بر پایه مطالعه ناپیوستگی‌ها و چین‌خوردگی‌های موجود در پهنه برخوردی زاگرس- مطالعه موردی منطقه کرمانشاه [ دوره15, شماره 57 - بهار سال 1400]
 • آرین.مهران بررسی الگوی ساختاری و معرفی سطوح جدایشی رشته کوه البرز در شمال دامغان [ دوره16, شماره 61 , 61 - بهار سال 1401]
 • آزادبخت.نسترن فاکتورهای کنترل کننده بافت¬های مختلف انیدریتی و ارتباط آن با کیفیت مخزنی در مخزن آسماری میدان نفتی اهواز [ دوره7, شماره 28 - زمستان سال 1392]
 • آسیابانها.عباس انکلاوهای مخروط اسکوری قزلجه¬کند (شمال قروه): زینولیت یا کومولا؟ [ دوره9, شماره 34 - تابستان سال 1394]
 • آسیابانها.عباس ژنز تورمالين در سنگ¬هاي دگرگوني و ماگمايي منطقه گشت رودخان (مجموعه دگرگوني گشت، باختر رشت) [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1397]
 • آق اتابای.مریم لرزه¬زمین¬ساخت غرب استان گلستان، شرق ناحیه خزر جنوبی [ دوره12, شماره 45 - بهار سال 1397]
 • آق¬آتابای.مریم بررسی نقش زمین¬ساخت فعال در ناهنجاری¬های زمین¬ریختی حوضه آبریز گرگان¬رود- قره¬سو [ دوره8, شماره 31 - پاییز سال 1393]
 • آقاجانی.حمید تلفیق داده‌های مغناطیس¬سنجی هوابرد و تصاویر ماهواره¬ای برای شناسایی پهنه¬های مستعد کانی¬سازی آهن به کمک نمودارهای پیش¬بینی-مساحت در برگه 1:100000 اسفوردی [ دوره16, شماره 62 - تابستان سال 1401]
 • آقاعلی.الناز فلات مرکزی ایران در کواترنر پایانی: پردازشی نوین بر داده¬های زمین¬شناسی، باستان¬شناسی و تاریخی [ دوره15, شماره 60 - زمستان سال 1400]
 • آقانباتی. سید علی چینه‌‌‌‌نگاری زیستی نهشته‌هاي اليگوسن و ميوسن زيرين (سازندهاي پابده، آسماري‌ و گچساران) براساس روزن‌بران درجنوب غرب شهرستان قیر، استان فارس [ دوره8, شماره 29 - بهار سال 1393]
 • آلیانی. فرهاد پتروژنز و جایگاه تکتونوماگمایی توده گرانیتوئیدی مغانلو (شمال¬غرب ایران) [ دوره12, شماره 46 - تابستان سال 1397]
 • آلیانی.فرهاد بررسی شیمی کانی­ها، جایگاه زمین­ساختی و پتروژنز توده­های نفوذی کمپلکس سورسات (شمال غرب تکاب)- ایران [ دوره13, شماره 49 - بهار سال 1398]
 • آهنگری.عبدالمجید بررسی محیط ژئوتکتونیکی پریدوتیت¬های منطقه آبدشت، جنوب شرق استان کرمان با استفاده از شیمی اسپینل [ دوره11, شماره 42 - تابستان سال 1396]
 • آهنگری.معصومه تأثیر آبیاری غرقابی و قطره¬ای هوشمند بر نوسانات تراز سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل فیزیکی [ دوره14, شماره 53 - بهار سال 1399]
 • آهنگری.معصومه ژئوشیمی و پترولوژی ریولیت‌های قره‌داش شاهین‌دژ- شمال‌غرب ایران: بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی ولکانیسم پس از برخوردی [ دوره14, شماره 56 - زمستان سال 1399]

ب

 • بازآمد.مرضیه ارزيابي فراوانی و تغییرات عناصر پلاتینیوم و پالادیوم در کانی‌های پیروکسن و کرومیت پیروکسنیت‌های منطقه نیریز [ دوره8, شماره 31 - پاییز سال 1393]
 • باغبانی. داریوش چینه‌‌‌‌نگاری زیستی نهشته‌هاي اليگوسن و ميوسن زيرين (سازندهاي پابده، آسماري‌ و گچساران) براساس روزن‌بران درجنوب غرب شهرستان قیر، استان فارس [ دوره8, شماره 29 - بهار سال 1393]
 • باقری.رحیم بیلان هیدروژئولوژیکی تالاب برم¬شور در شهرستان هفتکل، استان خوزستان [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1397]
 • باقری.رحیم اثر بارش و لیتولوژی در هیدروشیمی چشمه¬های کارستی استان خراسان شمالی [ دوره13, شماره 52 - زمستان سال 1398]
 • باقری.ساسان پترولوژی و ژئوشیمی افیولیت سیاه¬جنگل، شمال¬شرق آتشفشان تفتان [ دوره14, شماره 56 - زمستان سال 1399]
 • باقری.فاطمه اثر بارش و لیتولوژی در هیدروشیمی چشمه¬های کارستی استان خراسان شمالی [ دوره13, شماره 52 - زمستان سال 1398]
 • باقری.هاشم تعیین منشا سیال کانه¬ساز در کانسار روی و سرب گل¬زرد، الیگودرز با استفاده از مطالعات زمین شیمیایی و میان‌بارهای سیال [ دوره13, شماره 50 - تابستان سال 1398]
 • بانه ای.نرمین پترولوژی سنگ¬های آتشفشانی الیگوسن گستره ده¬ته، جنوب دیهوک، بلوک لوت [ دوره14, شماره 56 - زمستان سال 1399]
 • بایت گل. ئارام سنگ¬شناسی و زیست چینه¬نگاری نهشته‌های معادل لایه‌های فرام-دیاتومه بر اساس نانوفسیل‌های آهکی در دشت گرگان: اشاره‌ای بر تکامل و جغرافیای دیرینه حوضه خزر جنوبی [ دوره16, شماره 63 - پاییز سال 1401]
 • بایت گل.ئارام آنالیز رخساره‌ها و محیط رسوبی سازند جیرود در برش گرمابدر واقع در البرز مرکزی: با تاکید بر شرایط اکسیداسیون-احیای دیرینه طی نهشت شیل‌های سیاه [ دوره16, شماره 63 - پاییز سال 1401]
 • برجسته.آرش پهنه‌بندی نوزمین¬ساختی با استفاده از شاخص¬های ریخت¬سنجی در منطقه لالی – گتوند، خوزستان [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1396]
 • برزویی.مهدی فلات مرکزی ایران در کواترنر پایانی: پردازشی نوین بر داده¬های زمین¬شناسی، باستان¬شناسی و تاریخی [ دوره15, شماره 60 - زمستان سال 1400]
 • بزی.عزیزالله جایگاه تکتونوماگمایی دیابازها و جریان‌های بازالتی افیولیت شمال مکران، جنوب شرقی ایران [ دوره14, شماره 55 - پاییز سال 1399]
 • بشیری.ابوالفضل ارزیابی و برآورد بارهای غیر نقطه‌ای نیتروژن و فسفر با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردی: حوضه آبریز سد ایلام) [ دوره9, شماره 36 - زمستان سال 1399]
 • بومری.مجمد مطالعه کانه‌زائی آهن ‌بغل‌بید با استفاده از شواهد زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و ژئوشیمی، سنگان خواف در شمال‌خاوری ایران [ دوره14, شماره 54 - تابستان سال 1399]
 • بومری.مجمد پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ‌های آذرین و کانی زایی آنتیموان در لخشک، شمال غرب زاهدان، جنوب شرق ایران [ دوره15, شماره 57 - بهار سال 1400]
 • بومری.محمد کاربرد زمین فشارسنج بیوتیت-آمفیبول به عنوان نشانگر پتانسیل اکتشافی ذخایر مس-آهن در اسکارن پناه¬کوه، غرب یزد [ دوره8, شماره 30 - تابستان سال 1393]
 • بومری.محمد برهم¬کنش سیال- سنگ در اسکارن پنـاه¬کوه با استفاده از ایزوتوپ¬های پایدار کربن و اکسیژن در انواع کلسیت، غرب یزد [ دوره10, شماره 37 - بهار سال 1395]
 • بومری.محمد برهم¬کنش سیال- سنگ در اسکارن پنـاه¬کوه با استفاده از ایزوتوپ¬های پایدار کربن و اکسیژن در انواع کلسیت، غرب یزد [ دوره10, شماره 37 - بهار سال 1395]
 • بومری.محمد برهم¬کنش سیال- سنگ در اسکارن پنـاه¬کوه با استفاده از ایزوتوپ¬های پایدار کربن و اکسیژن در انواع کلسیت، غرب یزد [ دوره10, شماره 37 - بهار سال 1395]
 • بومری.محمد ژئوشيمي توده كوارتزديوريتي سلفچگان [ دوره10, شماره 40 - زمستان سال 1395]
 • بومری.محمد موقعیت تکتونیکی گرانودیوریت زرگلی در زمیندرز سیستان، جنوب شرق ایران [ دوره11, شماره 42 - تابستان سال 1396]
 • بهارفیروزی.خلیل فلات مرکزی ایران در کواترنر پایانی: پردازشی نوین بر داده¬های زمین¬شناسی، باستان¬شناسی و تاریخی [ دوره15, شماره 60 - زمستان سال 1400]
 • بهاری فر.علی‌اکبر پتروژنز و جایگاه تکتونوماگمایی توده گرانیتوئیدی مغانلو (شمال¬غرب ایران) [ دوره12, شماره 46 - تابستان سال 1397]
 • بهاری فر.علی‌اکبر بررسی شیمی کانی­ها، جایگاه زمین­ساختی و پتروژنز توده­های نفوذی کمپلکس سورسات (شمال غرب تکاب)- ایران [ دوره13, شماره 49 - بهار سال 1398]
 • بهرامی.سجاد ارزیابی اثرات زیست‌محیطی معادن با استفاده از روش پاستاکیا (مطالعه موردی: معدن سنگ‌آهن آنومالی شمالی بافق) [ دوره9, شماره 36 - زمستان سال 1399]
 • بهرامي.کاظم بررسی شاخص یخ‌زدگی– آب‌شدگی مصالح شن و ماسه در محیط‌های مختلف در منطقه دیره در استان کرمانشاه [ دوره14, شماره 55 - پاییز سال 1399]
 • بهیاری.مهدی بررسی تاثیر تغییرات منطقه ای برافرازش بر شاخص¬های ژئومورفیک: مطالعه موردی کمپلکس میشو در شمال باختر ایران [ دوره10, شماره 38 - تابستان سال 1395]
 • بیابانگرد.حبیب پترولوژی و ژئوشیمی افیولیت سیاه¬جنگل، شمال¬شرق آتشفشان تفتان [ دوره14, شماره 56 - زمستان سال 1399]
 • بیابانگرد.حبیب پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ‌های آذرین و کانی زایی آنتیموان در لخشک، شمال غرب زاهدان، جنوب شرق ایران [ دوره15, شماره 57 - بهار سال 1400]
 • بیات.نرگس نقش ساختارهای تکتونیکی در هدایت آب¬های زیرزمینی به قطعه دوم تونل انتقال آب زاگرس – استان کرمانشاه [ دوره12, شماره 45 - بهار سال 1397]
 • بیات.نرگس رفتار هیدرودینامیکی سازند آهکی سورمه در جریان ورودی آب به تونل نوسود در گستره دره زیمکان، کرمانشاه [ دوره16, شماره 61 , 61 - بهار سال 1401]
 • بیدختی.علی‌اکبر برآورد منحنی دانه‌بندی رسوبات درشت‌دانه سطحی با استفاده از سیستم تصویربرداری طراحی‌شده [ دوره16, شماره 64 , 64 - زمستان سال 1401]
 • بیرانوند.بیژن سنگ¬شناسی و زیست چینه¬نگاری نهشته‌های معادل لایه‌های فرام-دیاتومه بر اساس نانوفسیل‌های آهکی در دشت گرگان: اشاره‌ای بر تکامل و جغرافیای دیرینه حوضه خزر جنوبی [ دوره16, شماره 63 - پاییز سال 1401]

پ

 • پاپادوپولو.لمبرینی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی معادن با استفاده از روش پاستاکیا (مطالعه موردی: معدن سنگ‌آهن آنومالی شمالی بافق) [ دوره9, شماره 36 - زمستان سال 1399]
 • پاپادوپولو.لمبرینی شیمی بیوتیت، دما- فشارسنجی و بررسی نقش آلومینیم کل بیوتیت در تشخیص کانی زایی در توده گرانیتوئیدی تویه- دروار، جنوب باختر دامغان، البرز خاوری [ دوره14, شماره 53 - بهار سال 1399]
 • پاکدل.مریم تاثیر برداشت از چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق بر روی افت سطح‌ایستابی و پارامترهای کیفی آب‌زیرزمینی در دشت‌گرگان [ دوره16, شماره 64 , 64 - زمستان سال 1401]
 • پاکزاد.مهرداد سنتز نانوذرات پلیمری هوشمند برای استخراج سموم فنوكسي¬اسيد از نمونه¬های آب رودخانه [ دوره9, شماره 36 - زمستان سال 1399]
 • پرتابیان.عبدالرضا تجزیه و تحلیل فرکتالی پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه 1392 گشت-سراوان، شمال شرق مکران [ دوره13, شماره 52 - زمستان سال 1398]
 • پرتاک.نادیا کانه‌زایی طلای ‌اپی‌ترمال با سنگ میزبان کربناتی کاوند، جنوب‌غرب زنجان [ دوره13, شماره 52 - زمستان سال 1398]
 • پرخیال.سهیل شناسایی مخزن سامانه زمین¬گرمایی منطقه تکاب با استفاده از روش گرانی¬سنجی [ دوره10, شماره 37 - بهار سال 1395]
 • پشت کوهی.منیره عناصر ساختاری مجموعه دگرگون جنوب محلات [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1396]
 • پور کرمانی.محسن جایگاه تکتونوماگمایی سنگ¬های آتشفشانی ائوسن منطقه¬ آهوان (سمنان) [ دوره12, شماره 46 - تابستان سال 1397]
 • پور کرمانی.محسن برآورد ميزان کوتاه¬شدگي و نقش سطوح جدايش در دگرريختي کپه¬داغ باختري (بجنورد-آشخانه) [ دوره14, شماره 53 - بهار سال 1399]
 • پورکاسب.هوشنگ مطالعه شیمی کانی¬ها، زمین دما – فشار سنجی و جایگاه تکتونیکی گابروهای شمال غرب همدان، باختر ایران [ دوره14, شماره 53 - بهار سال 1399]
 • پورمحمدی. سیما پتانسیل سنجی رسوبات آبراهه‌ای منجیل با استفاده از GIS [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1396]
 • پورمعافی.سید محمد تعیین ماهیت و تحولات مذاب والد سنگ‌های آتشفشانی گسترۀ نقشۀ زمین‌شناسی سر چاه (خراسان جنوبی) بر مبناي داده‌های ايزوتوپي [ دوره10, شماره 38 - تابستان سال 1395]
 • پیردادی.خاتون تحلیل هندسی و جنبشی چین‌خوردگی خانه¬سرخ در منطقه لرستان، کمربند چین‌خورده - رانده زاگرس [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1397]
 • پیرمحمدی علیشاه.فرهاد مطالعات رخساره‌شناسی و محیط تشکیل مجموعۀ آتشفشانی سهند (شمال غرب ایران) [ دوره15, شماره 58 , 58 - تابستان سال 1400]
 • پیری.نسرین بررسی زمین‌ساخت فعال گسل‌های تلخاب و توزلوگل و نقش آنها در شکل‌گیری تالاب میقان، اراک [ دوره15, شماره 58 , 58 - تابستان سال 1400]

ت

 • تابانی.هادی سنتز نانوذرات پلیمری هوشمند برای استخراج سموم فنوكسي¬اسيد از نمونه¬های آب رودخانه [ دوره9, شماره 36 - زمستان سال 1399]
 • تاج الدین.حسینعلی زمین¬شناسی و کانه¬زایی طلا در محدوده غرب کسنزان، جنوب¬¬ سقز، استان کردستان [ دوره14, شماره 55 - پاییز سال 1399]
 • تاج الدین.حسینعلی زمین‌شناسی، کانی‌شناسی، دگرسانی و پتانسیل‌سنجی کانسار لخشک، پهنه زمین‌درز سیستان بر مبنای مطالعات ژئوفیزیکی (IP/RS) [ دوره15, شماره 58 , 58 - تابستان سال 1400]
 • تاج الدین.حسینعلی زمین¬شناسی، ساخت و بافت، میان‌بارهای سیال و الگوی تشکیل کانه¬زایی مس طبیعی تیپ میشیگان در کانسار سه¬بندون، شمال شرق ایران [ دوره16, شماره 61 , 61 - بهار سال 1401]
 • تاج الدین.حسینعلی زمین‌شناسی، کانه‌زایی و مطالعه سیالات درگیر در کانسار طلای لخشک، جنوب غرب کمربند زمین‌درز سیستان [ دوره16, شماره 64 , 64 - زمستان سال 1401]
 • تاج آبادی.مهدی زمین¬ریخت‌شناسی کارست در توده سنگ¬های کربناته در گستره آبگرم، جنوب استان قزوین [ دوره16, شماره 62 - تابستان سال 1401]
 • تاج ور. عزیزالله برش‌های ترازمند و بر‌آورد میزان کوتاه‌شدگی در افیولیت ملانژ شمال مکران، جنوب شرقی ایران [ دوره17, شماره 66 , 66 - تابستان سال 1401]
 • تخم¬چی.بهزاد ارائه رویکردی بهبود یافته جهت شناسایی موجک مبنای بهینه برای تحلیل داده‌ها در حوزه علوم زمین [ دوره9, شماره 33 - بهار سال 1394]
 • تخم¬چی.بهزاد ترکیب الگوریتم خوشه¬بندی Fuzzy c-means با شبکه عصبی پرسپترون چند لایه برای افزایش دقت تخمین غلظت عناصر ژئوشیمیایی، مثال موردی – محدوده شرقی کانسار مس پورفیری سوناجیل [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1397]
 • تخم‌چی.بهزاد بررسي نرخ فعاليت تكتونيكي محدوده گسل دورود(جنوب باختر ايران) بر پايه تحليل داده‌هاي ژئومورفولوژیک (مخروط افكنه‌ها، حوضه‌‌ها و شبكه زهكشي) [ دوره14, شماره 53 - بهار سال 1399]
 • تدین.میثم تکامل ساختاری ناحیه جنوب نطنز و نقش آن در توزیع و تمرکز کانه زایی سرب-روی [ دوره16, شماره 64 , 64 - زمستان سال 1401]
 • تسلیمی.زینب بررسی الگوی ساختاری و معرفی سطوح جدایشی رشته کوه البرز در شمال دامغان [ دوره16, شماره 61 , 61 - بهار سال 1401]
 • تشکری.زهرا برآورد ميزان کوتاه¬شدگي و نقش سطوح جدايش در دگرريختي کپه¬داغ باختري (بجنورد-آشخانه) [ دوره14, شماره 53 - بهار سال 1399]
 • تقوی علیداش.حسین ارزیابی تغییر و تحولات ژئومورفولوژیک سواحل شمال خلیج فارس از بندر کنگان تا خور زیارت با استفاده از تکنیک¬های سنجش از دور و GIS [ دوره8, شماره 32 - زمستان سال 1393]
 • تقی پور.بتول زمین شیمی و خاستگاه طلای کوهزایی منطقه قلقله کردستان، با استفاده از مطالعات میانبارهای سیال و ایزوتوپ‌های پایدار [ دوره8, شماره 30 - تابستان سال 1393]
 • تقی پور.بتول پترولوژی، ژئوشیمی و پتانسیل اسکارن زایی توده گرانیتوئیدی سامن (جنوب غرب ملایر، همدان) [ دوره11, شماره 42 - تابستان سال 1396]
 • تقی پور.صدیقه شیمی کانی کلینوپیروکس در ارزیابی دما - فشار و ژنز بازالت¬های متاسوماتیسمی سازند هرمز در گنبدهای نمکی گچین و جزیره هرمز، جنوب ایران [ دوره12, شماره 45 - بهار سال 1397]
 • تقی پور.کریم نقش کنترل‌کننده‌های ساختاری در هیدروژئوشیمی چشمه¬های تراورتن ساز منطقه آذرشهر، شمالغرب ایران [ دوره13, شماره 52 - زمستان سال 1398]
 • تلخابلو.مهدی بررسی شاخص یخ‌زدگی– آب‌شدگی مصالح شن و ماسه در محیط‌های مختلف در منطقه دیره در استان کرمانشاه [ دوره14, شماره 55 - پاییز سال 1399]
 • تلخابي.مهدي برتري روش خوشه‌بندي C- ميانگين فازي در بيان توزيع رخساره‌هاي هيدروشيمي آب زيرزميني دشت ورامين [ دوره10, شماره 38 - تابستان سال 1395]
 • تورانی.مرجان لرزه¬زمین¬ساخت غرب استان گلستان، شرق ناحیه خزر جنوبی [ دوره12, شماره 45 - بهار سال 1397]
 • توکل.محمدحسن پتانسیل سنجی رسوبات آبراهه‌ای منجیل با استفاده از GIS [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1396]
 • توکل.محمدحسن الگوریتم مناسب برای شناسایی تغییرات میکرو لندفرمها با استفاده از تصاویر پهپاد (مطالعه موردی: ناحیه برگ جهان در پهنه جاجرود 1397-1396) [ دوره16, شماره 63 - پاییز سال 1401]
 • توکلی.مجتبی تعیین مرزهای چینه‌نگاری سکانسی با ترکیب نمودارهای آنالیز موجک داده‌های چاه‌پیمایی- مطالعه موردی در میدان پارس جنوبی [ دوره8, شماره 29 - بهار سال 1393]
 • توکلی.مجتبی مطالعه حوزه رسوبي شمال غرب ايران با استفاده از مدل¬سازي سه¬بعدي داده‌هاي گراني‌سنجي [ دوره9, شماره 35 - پاییز سال 1394]
 • توکلی.وحید رخساره¬ها و مدل رسوب‌گذاری سازند آواری چلکن، جنوب قائم‌شهر، پلیوسن [ دوره14, شماره 55 - پاییز سال 1399]
 • توکلی.وحید کاربرد توموگرافی نوع تخلخل در بازسازی تکامل مخازن کربناته، سازندهای کنگان و دالان در بخش مرکزی خلیج فارس [ دوره15, شماره 59 , 59 - پاییز سال 1400]
 • تیموری.عباس هیدروژئوشیمی رودخانه گرگانرود در محدوده شهر گنبدکاووس، استان گلستان [ دوره14, شماره 54 - تابستان سال 1399]

ث

 • ثوابی. غلامرضا بررسی تأثیر pH، دوز جاذب و غلظت اولیه¬ بر جذب سطحی عنصر سرب از آب¬های آلوده توسط گوتیت و گل اُخرای جزیره هرمز [ دوره8, شماره 31 - پاییز سال 1393]

ج

 • جبارزاده.زهره بررسی زمین¬شیمی عناصر فرعی و کمیاب (نادر خاکی) در کانی¬سازی رگه¬اي فلزات پايه منطقه يارالوجه (شمال¬غرب اهر-آذربایجان¬شرقی) [ دوره10, شماره 37 - بهار سال 1395]
 • جعفری.هادی هیدروژئوشیمی رودخانه گرگانرود در محدوده شهر گنبدکاووس، استان گلستان [ دوره14, شماره 54 - تابستان سال 1399]
 • جعفری.هادی تخمین تغذیه به آبخوان مرزی سرخس با استفاده از مدل عددی [ دوره15, شماره 57 - بهار سال 1400]
 • جلالت وکیل‌کندی.صحرا الگوی ساختاری بخش خاوری توده پریدوتیتی ده‌شیخ، آمیزه افیولیتی اسفندقه، جنوب باختر ایران [ دوره13, شماره 49 - بهار سال 1398]
 • جلالی.علی ارزیابی دیرین¬بوم¬شناسی گرافوگلپتیدهای نهشته¬های فلیش ائوسن، باختر [ دوره14, شماره 54 - تابستان سال 1399]
 • جلالی.محمود ريز‌رخساره‌‌ها، محيط رسوبي وچینه نگاری سکانسی سازند قم در برش سطحي شرق سیاه کوه (جنوب گرمسار) [ دوره10, شماره 39 - پاییز سال 1395]
 • جلیلی.فرح زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های کرتاسه براساس نانوفسیل‌های آهکی در برش چینه‌شناسی خونیک (غرب قاین، شرق ایران) [ دوره16, شماره 61 , 61 - بهار سال 1401]
 • جلیلیان.علی حسین غرق شدن ناگهانی پلاتفرم کربناتۀ کرتاسۀ پسین در حوضۀ رسوبی زاگرس مرکزی: مطالعۀ موردی از عضو شیلی لافان در یکی از میادین نفتی دشت آبادان، جنوب غربی ایران [ دوره14, شماره 56 - زمستان سال 1399]
 • جليليان.علي حسين رسوب‌شناسی و زمین‌شیمی رسوبی ریزگردها در کلان‌شهر اهواز [ دوره0, شماره 41 - بهار سال 1396]
 • جمالي.امیرمحمد چینه‌شناسی و محیط‌هاي رسوبی سازند شوریجه در برش‌هاي باغك، مزدوران و چاه خانگيران، خاور حوضه کپه‌داغ [ دوره9, شماره 35 - پاییز سال 1394]
 • جمالي.امیرمحمد ریز رخساره¬ها و محیط¬های رسوبی نهشته¬های مایستریشتین دربرش چینه¬شناسی جربت، غرب کپه داغ [ دوره11, شماره 44 - زمستان سال 1396]
 • جمشیدی بدر.محبوبه تحولات دگرگونی و تخمین شرایط ترمودینامیکی مقطع دگرگونی حلب- میانج براساس شیمی کانی¬ها [ دوره10, شماره 39 - پاییز سال 1395]
 • جمشیدی.شروین امکان‌سنجی بازار مجوز انتشار آلودگی در رودخانه [ دوره9, شماره 36 - زمستان سال 1399]
 • جمشیدي.لاله رویکرد زمین¬ریخت¬شناسی زمین¬ساختی در ارزیابی سازوکار رشد چین¬ها در زاگرس چین و راندگی، مطالعه موردی دو تاقدیس در گستره فارس [ دوره9, شماره 33 - بهار سال 1394]
 • جندقی. نادر تاثیر برداشت از چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق بر روی افت سطح‌ایستابی و پارامترهای کیفی آب‌زیرزمینی در دشت‌گرگان [ دوره16, شماره 64 , 64 - زمستان سال 1401]
 • جندقی.نادر بررسی تکامل هیدروشیمیایی و کاهش کیفیت آب رودخانه گرگانرود [ دوره14, شماره 55 - پاییز سال 1399]
 • جوع¬عطا بیرمی.اسداله برآورد ميزان کوتاه¬شدگي و نقش سطوح جدايش در دگرريختي کپه¬داغ باختري (بجنورد-آشخانه) [ دوره14, شماره 53 - بهار سال 1399]
 • جوع¬عطا بیرمی.اسداله برآورد عمق و موقعیت چشمه¬های بی‌هنجاری مغناطیسی با استفاده از روش واهمامیخت اویلر در منطقه دریاچه بلاچفورد، کانادا [ دوره15, شماره 59 , 59 - پاییز سال 1400]
 • جهاندیده.فریده تجزیه و تحلیل فرکتالی پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه 1392 گشت-سراوان، شمال شرق مکران [ دوره13, شماره 52 - زمستان سال 1398]
 • جهانگیری. احمد بررسی ژئوشیمی و کانی¬شناسی سنگ¬های آداکایتی روستای منور، شمال تبریز (شمال¬غرب ایران) [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1396]
 • جهانگیری.احمد مطالعات رخساره‌شناسی و محیط تشکیل مجموعۀ آتشفشانی سهند (شمال غرب ایران) [ دوره15, شماره 58 , 58 - تابستان سال 1400]
 • جهانگیری.محرم ترکیب الگوریتم خوشه¬بندی Fuzzy c-means با شبکه عصبی پرسپترون چند لایه برای افزایش دقت تخمین غلظت عناصر ژئوشیمیایی، مثال موردی – محدوده شرقی کانسار مس پورفیری سوناجیل [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1397]
 • جهانی.میلاد مطالعه شیمی کانی¬ها، زمین دما – فشار سنجی و جایگاه تکتونیکی گابروهای شمال غرب همدان، باختر ایران [ دوره14, شماره 53 - بهار سال 1399]

چ

 • چرچي.عباس بررسي هيدروژئولوژيکي چشمه¬هاي سازند آغاجاري در منطقه مسجد سليمان¬ و لالي در شمال شرق استان خوزستان [ دوره8, شماره 29 - بهار سال 1393]
 • چرچي.عباس شناخت منابع تغذیه چشمه¬های کارستی مهم استان خوزستان با استفاده از ایزوتوپ¬های پایدار اکسیژن 18 و دوتریم [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1396]

ح

 • حاجی علی بیگی.حسين پهنه‌بندی تکتونیک فعال در گستره ساوه و پیرامون، جنوب غرب تهران [ دوره13, شماره 49 - بهار سال 1398]
 • حافظی مقدس.حمید ارزیابی دیرین¬بوم¬شناسی گرافوگلپتیدهای نهشته¬های فلیش ائوسن، باختر [ دوره14, شماره 54 - تابستان سال 1399]
 • حافظی مقدس.ناصر تحلیل هندسی تاقدیس بورخ، جنوب خاور کمربند چین¬خورده-رانده زاگرس [ دوره12, شماره 45 - بهار سال 1397]
 • حسن¬زاده.جمشید شیمی کانی و پترولوژی توده¬های گابروئی شوشونیتی هشت¬سر– لقلان (هوراند، استان آذربایجان¬شرقی) [ دوره10, شماره 40 - زمستان سال 1395]
 • حسنپور صدقی.محمد تحلیل رژیم تنش در مخزن هیدروکربوری و پایداری دیواره چاه در میدان شاه دنیز، حوضه خزر [ دوره13, شماره 50 - تابستان سال 1398]
 • حسنپور صدقی.محمد بررسی رخداد کانه¬زایی در کانسار مس آبگاره، جنوب دامغان: براساس شواهد زمین¬شناسی، کانی¬شناسی و زمین¬شیمی [ دوره13, شماره 51 - پاییز سال 1398]
 • حسیبی.وحید تحلیل وضعیت ناپیوستگی¬ها به روش مونت کارلو و مقایسه آن با محاسبات نرم افزار Dips (بررسی موردی: معادن سنگ سعیدی کرمان) [ دوره8, شماره 31 - پاییز سال 1393]
 • حسین پور نجاتی.سمیرا تحلیل پتانسیل کانیزایی با استفاده از روش تحلیل فاکتوری مرحلهای (SFA) در گستره خوشنامه، هشجین، استان اردبیل [ دوره15, شماره 57 - بهار سال 1400]
 • حسین¬زاده.محمد¬رضا زمین¬شناسی، ژئوشیمی و الگوی پراکندگی عناصر در زون¬های دگرسانی نقدوز- زایلیک، زون ماگمایی ارسباران [ دوره17, شماره 65 , 65 - بهار سال 1402]
 • حسین¬زاده.محمدرضا برآورد ميزان کوتاه¬شدگي و نقش سطوح جدايش در دگرريختي کپه¬داغ باختري (بجنورد-آشخانه) [ دوره14, شماره 53 - بهار سال 1399]
 • حسینی برزی.محبوبه زیست چینه نگاری سازندهای سروک و ایلام در میدان نفتی آب تیمور (چاه‌های شماره 1 و 14) [ دوره12, شماره 46 - تابستان سال 1397]
 • حسینی برزی.محبوبه رابطه دیاژنز، شکستگی، توزیع تخلخل ماتریکس و تولید چاه‌ها در مخزن بنگستان اهواز [ دوره13, شماره 51 - پاییز سال 1398]
 • حسینی برزی.محبوبه نشانگرهای آب و هوایی و جغرافياي ديرينه در توالی تریاس بالايي گروه شمشک البرز مرکزی [ دوره14, شماره 54 - تابستان سال 1399]
 • حسینی برزی.محبوبه بررسي نرخ فعاليت تكتونيكي محدوده گسل دورود(جنوب باختر ايران) بر پايه تحليل داده‌هاي ژئومورفولوژیک (مخروط افكنه‌ها، حوضه‌‌ها و شبكه زهكشي) [ دوره14, شماره 54 - تابستان سال 1399]
 • حسینی برزی.محبوبه نشانگرهای آب و هوایی و جغرافياي ديرينه در توالی تریاس بالايي گروه شمشک البرز مرکزی [ دوره14, شماره 54 - تابستان سال 1399]
 • حسینی برزی.محبوبه تحليل زماني- مکاني محيط رسوبي نهشته¬هاي کربناته کرتاسه بالايي در منطقه بجستان (شمال بلوک لوت) [ دوره14, شماره 55 - پاییز سال 1399]
 • حسینی برزی.محبوبه تحلیل بافت، ساخت و محیط تشکیل تبخیری‌های سازند کُند در برش ساران، البرز مرکزی، براساس داده‌های صحرایی، پتروگرافی و پراش پرتو ایکس [ دوره15, شماره 58 , 58 - تابستان سال 1400]
 • حسینی شهرکی.سید جواد تجزیه و تحلیل اکتشافی و تعیین ارتباط کانه‌زایی با گسلها به‌عنوان کلید اکتشافی جدید در کانسار مس بشنه سیرجان [ دوره16, شماره 63 - پاییز سال 1401]
 • حسینی.سیده منیره بررسی تأثیر pH، دوز جاذب و غلظت اولیه¬ بر جذب سطحی عنصر سرب از آب¬های آلوده توسط گوتیت و گل اُخرای جزیره هرمز [ دوره8, شماره 31 - پاییز سال 1393]
 • حسینیان.عایرضا سنگ¬نگاری، کانه‌نگاری، ژئوشیمی و محاسبه تغییرات جرم عناصر طی فرایند دگرسانی گرمابی در کانسار اسکارن آهن اسپید (غرب قم) [ دوره13, شماره 51 - پاییز سال 1398]
 • حسين زاده.محمد مهدي برآورد فرسایش کناره¬ای رودخانه با استفاده از مدل BSTEM [ دوره12, شماره 45 - بهار سال 1397]
 • حق نظر.شهروز مقایسه مدل آزمایشگاهی و میدانی رودخانه پیربازارجهت برآورد میزان انتقال رسوب و تاثیر آن بر عمر مفید و محیط زیست تالاب انزلی [ دوره9, شماره 36 - زمستان سال 1399]
 • حق نظر.شهروز پترولوژی گدازه¬های آلکالن در شمال جیرنده(شرق لوشان) [ دوره16, شماره 63 - پاییز سال 1401]
 • حقیری قزوینی.سبا زمین¬شناسی و کانه¬زایی طلا در محدوده غرب کسنزان، جنوب¬¬ سقز، استان کردستان [ دوره14, شماره 55 - پاییز سال 1399]
 • حکیمی آسیابر.سعید پترولوژی گدازه¬های آلکالن در شمال جیرنده(شرق لوشان) [ دوره16, شماره 63 - پاییز سال 1401]
 • حمامی پور بارنجی.بهزاد طراحي و ساخت ميني‌پيزومتر براي اندازه‌گيري ميزان تبادل آب سطحي و زيرزميني [ دوره9, شماره 35 - پاییز سال 1394]
 • حمامی پور بارنجی.بهزاد زمین¬شناسی، ساخت و بافت، میان‌بارهای سیال و الگوی تشکیل کانه¬زایی مس طبیعی تیپ میشیگان در کانسار سه¬بندون، شمال شرق ایران [ دوره16, شماره 61 , 61 - بهار سال 1401]
 • حمزه‌ای.زهرا بررسی تحولات ماگمایی در توده گرانیتی نصرند و دایک‌های همراه آن [ دوره8, شماره 32 - زمستان سال 1393]
 • حمیدی.رضوانه بررسی عوامل ساختاری و غیرساختاری موثر بر فرونشست دشت گرگان- آق¬قلا- علی¬آباد با تلفیق نتایج روش تداخل¬سنجی تفاضلی راداری و اطلاعات زیرسطحی [ دوره15, شماره 60 - زمستان سال 1400]
 • حیدری.اکبر بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی سیال کانه¬دار در رخدادهای سلستیت کمربند چین خورده-تراستی زاگرس؛ با استفاده از مطالعات ریزدماسنجی [ دوره15, شماره 60 - زمستان سال 1400]
 • حیدری.اکبر تاریخچه نهشت و پسانهشت و اثرات آن¬ها بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی اهواز [ دوره17, شماره 66 , 66 - تابستان سال 1401]
 • حیدری.مجید بازسازی شاخص¬های فیزیکوشیمیایی با استفاده از شیمی بیوتیت و کلریت در کانسار مس پورفیری کدر، کمان ماگمایی سنوزوئیک کرمان [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1397]
 • حیدریان دهکردی.نسیم سنتز نانوذرات پلیمری هوشمند برای استخراج سموم فنوكسي¬اسيد از نمونه¬های آب رودخانه [ دوره9, شماره 36 - زمستان سال 1399]
 • حیدریان دهکردی.نسیم پتانسیل سنجی رسوبات آبراهه‌ای منجیل با استفاده از GIS [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1396]
 • حیدریان دهکردی.نسیم زمین‌شناسی، کانی‌شناسی، دگرسانی و پتانسیل‌سنجی کانسار لخشک، پهنه زمین‌درز سیستان بر مبنای مطالعات ژئوفیزیکی (IP/RS) [ دوره15, شماره 58 , 58 - تابستان سال 1400]
 • حیدریان دهکردی.نسیم زمین‌شناسی، کانه‌زایی و مطالعه سیالات درگیر در کانسار طلای لخشک، جنوب غرب کمربند زمین‌درز سیستان [ دوره16, شماره 64 , 64 - زمستان سال 1401]

خ

 • خان عزیزی.محمد کانی¬شناسی، ژئوشیمی و دگرسانی کانه¬ها در رگه¬های اپی¬ترمال کانسار گلوجه، شمال زنجان [ دوره11, شماره 42 - تابستان سال 1396]
 • خداویسی.مسلم تعيين گروه¬های سنگی سازند آسماری با استفاده از مفهوم واحد¬های جریانی هيدروليکی با تاکيد بر بخش ماسه¬سنگی اهواز در میدان منصوری [ دوره8, شماره 30 - تابستان سال 1393]
 • خدایی.کمال تخمین ارتفاع سطح LNAPL در آبخوانهای آلوده به نفت با استفاده از برنامه‌نویسی بیان ژن (GEP)، سیستم استنتاج فازی (ANFIS) و روش رگرسیون چند متغیره (MLR) [ دوره15, شماره 57 - بهار سال 1400]
 • خرقانی.مهدی مقایسه ویژگی‌های آلتراسیونی کمربند آتشفشانی-نفوذی طرود- چاه شیرین در شمال و جنوب روستای طرود با استفاده از تصاویر ماهواره¬ای و آنالیز¬های شیمیایی [ دوره14, شماره 54 - تابستان سال 1399]
 • خزاعی.احمد رضا تحليل زماني- مکاني محيط رسوبي نهشته¬هاي کربناته کرتاسه بالايي در منطقه بجستان (شمال بلوک لوت) [ دوره14, شماره 55 - پاییز سال 1399]
 • خشنودکیا.مهدی رابطه دیاژنز، شکستگی، توزیع تخلخل ماتریکس و تولید چاه‌ها در مخزن بنگستان اهواز [ دوره13, شماره 51 - پاییز سال 1398]
 • خضری.سید مصطفی توانایی چاه‌های فلمن در بهبود پارامترهای فیزیکی و میکروبی آب رودخانه [ دوره12, شماره 46 - تابستان سال 1397]
 • خطیب.محمد مهدی مدل‌سازی آزمایشگاهی مهاجرت در سیستم گسلی فعال شکرآب (شمال بیرجند) [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1397]
 • خطیب.محمد مهدی تاثیر سازند متحرک گچساران بر سبک چین‌خوردگی و تکامل تکتونیکی تاقدیس رگ سفید در فروافتادگی دزفول جنوبی [ دوره13, شماره 49 - بهار سال 1398]
 • خطیب.محمد مهدی نقش کنترل‌کننده‌های ساختاری در هیدروژئوشیمی چشمه¬های تراورتن ساز منطقه آذرشهر، شمالغرب ایران [ دوره13, شماره 52 - زمستان سال 1398]
 • خطیب.محمد مهدی بررسي نرخ فعاليت تكتونيكي محدوده گسل دورود(جنوب باختر ايران) بر پايه تحليل داده‌هاي ژئومورفولوژیک (مخروط افكنه‌ها، حوضه‌‌ها و شبكه زهكشي) [ دوره14, شماره 53 - بهار سال 1399]
 • خطیب.محمد مهدی جایگاه تکتونوماگمایی دیابازها و جریان‌های بازالتی افیولیت شمال مکران، جنوب شرقی ایران [ دوره14, شماره 55 - پاییز سال 1399]
 • خطیب.محمد مهدی سن چین‌خوردگی تاقدیس جریک در فروافتادگی دزفول براساس مطالعه هندسه چینه‌های رشدی [ دوره15, شماره 58 , 58 - تابستان سال 1400]
 • خطیب.محمد مهدی برش‌های ترازمند و بر‌آورد میزان کوتاه‌شدگی در افیولیت ملانژ شمال مکران، جنوب شرقی ایران [ دوره17, شماره 66 , 66 - تابستان سال 1401]
 • خطیب.محمدمهدی پیوند ساختاری ناودیس حاتم آباد با گسل فعال دشت بیاض، شمال قاین- شرق ایران [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1396]
 • خلعت¬بری جعفری.مرتضی جایگاه تکتونوماگمایی سنگ¬های آتشفشانی ائوسن منطقه¬ آهوان (سمنان) [ دوره12, شماره 46 - تابستان سال 1397]
 • خلعت‌بری جعفری.مرتضی تعیین سن مورفومتری مخروط سیندر خاتون‌باغ، شمال خاوری مهاباد، استان آذربایجان غربی [ دوره10, شماره 40 - زمستان سال 1395]
 • خلعت‌بری جعفری.مرتضی پترولوژی سنگ¬های آتشفشانی الیگوسن گستره ده¬ته، جنوب دیهوک، بلوک لوت [ دوره14, شماره 56 - زمستان سال 1399]
 • خوارزمی.امید علی بررسي خصوصيات زمين¬شناسي ¬مهندسي خاک¬هاي لسي شمال کلاله در استان گلستان با نگرش ويژه بر رمبندگي و فرسايش¬پذيري [ دوره8, شماره 29 - بهار سال 1393]
 • خوبياري.علي بررسي هيدروژئولوژيکي چشمه¬هاي سازند آغاجاري در منطقه مسجد سليمان¬ و لالي در شمال شرق استان خوزستان [ دوره8, شماره 29 - بهار سال 1393]
 • خیاط زاده. احمد ارزیابی و پهنه‌بندی خطرهای مرتبط با فوران احتمالی آتشفشان سبلان [ دوره17, شماره 66 , 66 - تابستان سال 1401]
 • خیری.هوشنگ ریز رخساره‌ها و محیط رسوبی سازند شهبازان در چاه شماره 3 ميدان نفتي قلعه نار، جنوب غرب لرستان [ دوره0, شماره 41 - بهار سال 1396]

د

 • دادفر.ثریا بررسی شیمی کانی­ها، جایگاه زمین­ساختی و پتروژنز توده­های نفوذی کمپلکس سورسات (شمال غرب تکاب)- ایران [ دوره13, شماره 49 - بهار سال 1398]
 • دانشیان.جهانبخش ریز رخساره، محیط رسوبی و چینه‎نگاری سکانسی سازند قم در برش ده نمک، شمال شرق گرمسار [ دوره0, شماره 41 - بهار سال 1396]
 • دانشیان.جهانبخش چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های الیگو‌ - میوسن در یال جنوبی تاقدیس احمدی (تنگ عبدی)، جنوب شرق شیراز [ دوره12, شماره 46 - تابستان سال 1397]
 • دانشيان.جهانبخش چینه‌‌‌‌نگاری زیستی نهشته‌هاي اليگوسن و ميوسن زيرين (سازندهاي پابده، آسماري‌ و گچساران) براساس روزن‌بران درجنوب غرب شهرستان قیر، استان فارس [ دوره8, شماره 29 - بهار سال 1393]
 • دانشيان.جهانبخش بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی عضوe سازند قم بر اساس استراکدها در برش چشمه برون، غرب قم [ دوره11, شماره 44 - زمستان سال 1396]
 • درانی.مریم مطالعه شیمی کانی¬ها، زمین دما – فشار سنجی و جایگاه تکتونیکی گابروهای شمال غرب همدان، باختر ایران [ دوره14, شماره 53 - بهار سال 1399]
 • دلاور.مجید تأثیر زمانی کاربری¬های مختلف بر کیفیت آب دریاچه زریبار [ دوره9, شماره 36 - زمستان سال 1399]
 • دلخواهي.بهزاد بررسی روش های تفسیر پمپاژ پله ای تک چاهی برای محاسبه قابلیت انتقال آبخوان [ دوره8, شماره 32 - زمستان سال 1393]
 • دلخواهي.بهزاد طراحي و ساخت ميني‌پيزومتر براي اندازه‌گيري ميزان تبادل آب سطحي و زيرزميني [ دوره9, شماره 35 - پاییز سال 1394]
 • دلخواهي.بهزاد مقايسه توانايي روش‌هاي شعاع ثابت محاسبه‌اي و مدل عددي در تعيين حريم حفاظتي چاه‌هاي شرب منطقه يافت آباد تهران [ دوره1, شماره 26 - تابستان سال 1392]
 • دهقانی دشتابی.سلیمه ژئوشیمی و تحولات دگرگونی اسکارن‌های کوه صاحب‌الزمان و نفوذی‌های همراه در شرق کرمان [ دوره13, شماره 51 - پاییز سال 1398]
 • دهقانی دشتابی.سلیمه ژئوشیمی و تحولات دگرگونی اسکارن‌های کوه صاحب‌الزمان و نفوذی‌های همراه در شرق کرمان [ دوره13, شماره 51 - پاییز سال 1398]
 • دهقانی دشتابی.سلیمه ژئوشیمی و تحولات دگرگونی اسکارن‌های کوه صاحب‌الزمان و نفوذی‌های همراه در شرق کرمان [ دوره13, شماره 51 - پاییز سال 1398]
 • دینک.زینک بررسی رفتار زمین‌شیمیایی عناصر اصلی و کمیاب خاکی در گارنت‌های پگماتیت‌های دره ‌ولی (شمال شرق بروجرد، پهنه سنندج- سیرجان) [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1397]
 • دینگ.زینگ بررسی رفتار زمین‌شیمیایی عناصر اصلی و کمیاب خاکی در گارنت‌های موجود در سنگ‌های دگرگونی منطقه بروجرد (پهنه سنندج- سیرجان) [ دوره14, شماره 53 - بهار سال 1399]

ذ

 • ذبیحی¬تبار.شهربانو کانی¬شناسی و چگونگی رخداد سولفيدها، سولفات¬ها و كربنات¬ها در كانسارهاي فلوريت شرق استان مازندران [ دوره9, شماره 33 - بهار سال 1394]
 • ذبیحی¬تبار.شهربانو ردیابی منشاء گوگرد کانی¬های سولفیدی و سولفاتی در معادن فلوریت سازند الیکا (شرق استان مازندران): کاربردهایی از ایزوتوپ گوگرد [ دوره9, شماره 35 - پاییز سال 1394]

ر

 • رادفر.علی بررسی شواهد تشکیل دوپلکس ترافشارشی در باختر شاهرود، البرز خاوری [ دوره13, شماره 52 - زمستان سال 1398]
 • راستاد.ابراهیم تکامل ساختاری ناحیه جنوب نطنز و نقش آن در توزیع و تمرکز کانه زایی سرب-روی [ دوره16, شماره 64 , 64 - زمستان سال 1401]
 • ربیعی وزیری.مجتبی ریز رخساره‌ها و محیط رسوبی سازند شهبازان در چاه شماره 3 ميدان نفتي قلعه نار، جنوب غرب لرستان [ دوره0, شماره 41 - بهار سال 1396]
 • رجب پور.ابراهیم بررسی تاثیر گسل شمال تبریز بر ویژگی‌های کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی مجاور در شرق تبریز [ دوره11, شماره 42 - تابستان سال 1396]
 • رجب پور.حسين ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت دوزدوزان جهت مصارف کشاورزی با استفاده از رهيافت فازی [ دوره10, شماره 39 - پاییز سال 1395]
 • رجبی.علی‌محمد کاربرد مدل EPM در ارزیابی فرسایش خاک (مطالعه موردی، حوزه شازند) [ دوره13, شماره 50 - تابستان سال 1398]
 • رحمانی جوانمرد.سمیه بررسی رفتار زمین‌شیمیایی عناصر اصلی و کمیاب خاکی در گارنت‌های پگماتیت‌های دره ‌ولی (شمال شرق بروجرد، پهنه سنندج- سیرجان) [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1397]
 • رحمانی جوانمرد.سمیه بررسی رفتار زمین‌شیمیایی عناصر اصلی و کمیاب خاکی در گارنت‌های موجود در سنگ‌های دگرگونی منطقه بروجرد (پهنه سنندج- سیرجان) [ دوره14, شماره 53 - بهار سال 1399]
 • رحمانی جوانمرد.سمیه بررسی رخساره‌های رسوبی و مشخصه‌های هیدروشیمیایی نهشته‌های کربناته آب اسک، جنوب شرق آتشفشان دماوند [ دوره16, شماره 62 - تابستان سال 1401]
 • رحمانی.نسیم ارزیابی خطر زمین¬لرزه و تحلیل ریسک زلزله در شهر خوی با استفاده از روش¬های قطعی و احتمالی [ دوره8, شماره 30 - تابستان سال 1393]
 • رحماني جوانمرد. سميه شواهد اختلاطی بودن منشأ چشمه‌های آهکی آب اسک (جنوب شرق آتشفشان دماوند) بر اساس مطالعات ایزوتوپی نهشته‌های کربناته، ژئوشیمی آب و دورسنجی [ دوره0, شماره 41 - بهار سال 1396]
 • رحیم زاده.بهمن پترولوژی و مدل¬سازی تشکیل اسکارن در منطقه تنگ حنا (منطقه نیریز فارس) [ دوره9, شماره 35 - پاییز سال 1394]
 • رحیم.علیرضا فلات مرکزی ایران در کواترنر پایانی: پردازشی نوین بر داده¬های زمین¬شناسی، باستان¬شناسی و تاریخی [ دوره15, شماره 60 - زمستان سال 1400]
 • رحیمی. عزیز پهنه‌بندی نوزمین¬ساختی با استفاده از شاخص¬های ریخت¬سنجی در منطقه لالی – گتوند، خوزستان [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1396]
 • رحیمی. عزیز تحلیل هندسی و جنبشی چین‌خوردگی خانه¬سرخ در منطقه لرستان، کمربند چین‌خورده - رانده زاگرس [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1397]
 • رحیمی. عزیز بررسی شواهد تشکیل دوپلکس ترافشارشی در باختر شاهرود، البرز خاوری [ دوره13, شماره 52 - زمستان سال 1398]
 • رحیمی. عزیز شناسایی دسته دایک‌های مختلف بر پایة روش‌های زمین-اطلاعاتی در پهنة فلززایی طارم- شمال غرب ایران [ دوره15, شماره 59 , 59 - پاییز سال 1400]
 • رحیمی.بهنام بازسازی میدان تنش محلی امروزی مؤثر بر گسل شمال تبریز و مناطق پیرامون آن براساس سازوکاز کانونی زلزله¬ها با استفاده از روش وارون [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1397]
 • رحیمی.مرتضی مقایسه ویژگی‌های آلتراسیونی کمربند آتشفشانی-نفوذی طرود- چاه شیرین در شمال و جنوب روستای طرود با استفاده از تصاویر ماهواره¬ای و آنالیز¬های شیمیایی [ دوره14, شماره 54 - تابستان سال 1399]
 • رحیمی.نگین زمین‌ریخت‌شناسی ساختاری حوضه رودخانه کرخه (باختر ایران) [ دوره12, شماره 45 - بهار سال 1397]
 • رحیمی.نیما سنگ¬نگاری، کانه‌نگاری، ژئوشیمی و محاسبه تغییرات جرم عناصر طی فرایند دگرسانی گرمابی در کانسار اسکارن آهن اسپید (غرب قم) [ دوره13, شماره 51 - پاییز سال 1398]
 • رحیمي دهگلان.فرید تحلیل کرنش نهایی (Finite strain analysis) در سنگ‌های دگرریخت شده ناحیه قاسم‌آباد، شمال باختر بلوک لوت [ دوره11, شماره 44 - زمستان سال 1396]
 • رسا.ایرج تشکیل کالامین در کانسار غیرسولفید روی (سرب) احمدآباد (شمال¬شرق بافق) [ دوره14, شماره 54 - تابستان سال 1399]
 • رسا.ایرج کانسار طلای اخترچی با میزبان کربناته؛ زمین‌شناسی، مینرالوگرافی و مطالعات الکترون‌مایکروپروب (EPMA) [ دوره15, شماره 57 - بهار سال 1400]
 • رساء.ایرج پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگ¬های آتشفشانی عباس¬آباد (شرق شاهرود) با تأکید بر دگرسانی و کانه¬زایی مس همراه آن¬ [ دوره8, شماره 31 - پاییز سال 1393]
 • رساء.ایرج پتروگرافی، زمین¬شیمی و مینرالوگرافی سنگ¬های ولکانیکی منطقة سیستانک (جنوب¬شرق قائن) [ دوره10, شماره 39 - پاییز سال 1395]
 • رستمی پایدار.قدرت‌اله مطالعه دگرسانی، کانه¬زایی و سیالات درگیر در کانسار روی-سرب حوض‌سفید (ایران مرکزی) [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1397]
 • رسولی.میثم دولومیت¬ها و برش¬ها¬ در معدن فلوئوریت کمرپشت، سازند الیکا، البرز مرکزی [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1397]
 • رسولي.جمال زمین دما- فشارسنجی مجموعه گرانیتوئیدی جبال بارز با استفاده از شیمی آمفیبول و فلدسپار [ دوره10, شماره 39 - پاییز سال 1395]
 • رضابیک.سپیده تعیین موقعیت تنش دیرین بر پایه مطالعه ناپیوستگی‌ها و چین‌خوردگی‌های موجود در پهنه برخوردی زاگرس- مطالعه موردی منطقه کرمانشاه [ دوره15, شماره 57 - بهار سال 1400]
 • رضازاده بلگوری.بنیامین تعیین ارتباط بین پارامترهای رسوب‌شناسی و مورفولوژی تپه‌های ماسه‌ای خطی شمال آهنگران، شرق ایران [ دوره11, شماره 44 - زمستان سال 1396]
 • رضازاده.زهرا تحليل زماني- مکاني محيط رسوبي نهشته¬هاي کربناته کرتاسه بالايي در منطقه بجستان (شمال بلوک لوت) [ دوره14, شماره 55 - پاییز سال 1399]
 • رضایی کهخائی.مهدی ژئوشیمی رخساره¬های کانه¬دار و پهنه¬بندی دگرسانی در کانسار سولفید توده¬ای آتشفشانزاد باریت- سرب- مس ورندان، جنوب¬غرب قمصر [ دوره12, شماره 45 - بهار سال 1397]
 • رضایی.فریدون فلات مرکزی ایران در کواترنر پایانی: پردازشی نوین بر داده¬های زمین¬شناسی، باستان¬شناسی و تاریخی [ دوره15, شماره 60 - زمستان سال 1400]
 • رضایی.محسن بازسازی شاخص¬های فیزیکوشیمیایی با استفاده از شیمی بیوتیت و کلریت در کانسار مس پورفیری کدر، کمان ماگمایی سنوزوئیک کرمان [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1397]
 • رضایی.محسن تعیین منشا سیال کانه¬ساز در کانسار روی و سرب گل¬زرد، الیگودرز با استفاده از مطالعات زمین شیمیایی و میان‌بارهای سیال [ دوره13, شماره 50 - تابستان سال 1398]
 • رضاییان.مهناز بررسی تاثیر تغییرات منطقه ای برافرازش بر شاخص¬های ژئومورفیک: مطالعه موردی کمپلکس میشو در شمال باختر ایران [ دوره10, شماره 38 - تابستان سال 1395]
 • رضایی‌نژاد.سمیه عناصر ساختاری مجموعه دگرگون جنوب محلات [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1396]
 • رضائی کهخائی.مهدی زمین‌شیمی و شیمی کانی سنگ‌های نفوذی گردنه آهوان، شمال شرق سمنان (ایران مرکزی) [ دوره17, شماره 65 , 65 - بهار سال 1402]
 • رضائیان.مهناز شناسایی دسته دایک‌های مختلف بر پایة روش‌های زمین-اطلاعاتی در پهنة فلززایی طارم- شمال غرب ایران [ دوره15, شماره 59 , 59 - پاییز سال 1400]
 • رمضانی اومالی.رمضان تحلیل هندسی تاقدیس بورخ، جنوب خاور کمربند چین¬خورده-رانده زاگرس [ دوره12, شماره 45 - بهار سال 1397]
 • رمضانی اومالی.رمضان الگوی تشکیل کانسار مس دوچیله، شرق میامی؛ بر پایه شواهد زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و ژئوشیمیایی [ دوره16, شماره 64 , 64 - زمستان سال 1401]
 • رمضانی.طیبه مطالعه عوامل موثر بر کانه¬زایی معدن مس- طلای پورفیری- اپی¬ترمال سوناجیل، با استفاده از مطالعات سنجش ازدور، کانی¬شناسی و زمین¬شیمی [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1397]
 • رمضانی.مهدی ارتباط¬سنجی کانه¬زایی مس و ساختارها در منطقه علی¬آباد - دره¬زرشک با استفاده از داده¬های زیرسطحی ژئوتکنیکی و ژئوشیمیایی [ دوره14, شماره 55 - پاییز سال 1399]
 • رمضانی.یوسف ریز رخساره، محیط رسوبی و چینه‎نگاری سکانسی سازند قم در برش ده نمک، شمال شرق گرمسار [ دوره0, شماره 41 - بهار سال 1396]
 • رنجبر.حجت الله ارزیابی و پهنه‌بندی خطرهای مرتبط با فوران احتمالی آتشفشان سبلان [ دوره17, شماره 66 , 66 - تابستان سال 1401]
 • رنجبران.محسن بررسی رخساره‌های رسوبی و مشخصه‌های هیدروشیمیایی نهشته‌های کربناته آب اسک، جنوب شرق آتشفشان دماوند [ دوره16, شماره 62 - تابستان سال 1401]
 • رنجبران.محسن بررسی اثرات زیستمحیطی عنصر آرسنیک در منابع آب و خاک منطقه معدنی زغال‌سنگ سنگرود لوشان [ دوره9, شماره 36 - زمستان سال 1399]
 • روان¬خواه.علیرضا شیمی کانی و پترولوژی توده¬های گابروئی شوشونیتی هشت¬سر– لقلان (هوراند، استان آذربایجان¬شرقی) [ دوره10, شماره 40 - زمستان سال 1395]
 • روان¬خواه.علیرضا مطالعات زمین¬شناسی، دگرسانی و کانی¬سازی کانسار مس پورفیری بارملک (شمال ورزقان- استان آذربایجان¬شرقی) [ دوره14, شماره 56 - زمستان سال 1399]
 • رودباری.طیبه بررسی محیط ژئوتکتونیکی پریدوتیت¬های منطقه آبدشت، جنوب شرق استان کرمان با استفاده از شیمی اسپینل [ دوره11, شماره 42 - تابستان سال 1396]
 • روستایی.مهاسا بررسی عوامل ساختاری و غیرساختاری موثر بر فرونشست دشت گرگان- آق¬قلا- علی¬آباد با تلفیق نتایج روش تداخل¬سنجی تفاضلی راداری و اطلاعات زیرسطحی [ دوره15, شماره 60 - زمستان سال 1400]
 • روستائی.معصومه بررسی نقش زمین¬ساخت فعال در ناهنجاری¬های زمین¬ریختی حوضه آبریز گرگان¬رود- قره¬سو [ دوره8, شماره 31 - پاییز سال 1393]
 • روشندل کاهو.امین ارائه رویکردی بهبود یافته جهت شناسایی موجک مبنای بهینه برای تحلیل داده‌ها در حوزه علوم زمین [ دوره9, شماره 33 - بهار سال 1394]
 • روشندل کاهو.امین بررسي نرخ فعاليت تكتونيكي محدوده گسل دورود(جنوب باختر ايران) بر پايه تحليل داده‌هاي ژئومورفولوژیک (مخروط افكنه‌ها، حوضه‌‌ها و شبكه زهكشي) [ دوره14, شماره 53 - بهار سال 1399]
 • ریاحی.نسیم بایواستراتیگرافی سازند تیرگان در برشهای چینه‌شناسی ناویا-رباط عشق (جنوب غرب بجنورد) و قزلقان (شمال بجنورد) و مقایسه آنها با یکدیگر [ دوره15, شماره 57 - بهار سال 1400]
 • ریتز.ژان فرانسوا فلات مرکزی ایران در کواترنر پایانی: پردازشی نوین بر داده¬های زمین¬شناسی، باستان¬شناسی و تاریخی [ دوره15, شماره 60 - زمستان سال 1400]
 • رئیس السادات. سید ناصر بررسی ریزرخساره ها و محیط رسوبی نهشته‌های کرتاسه زیرین در برش قومنجان، جنوب غرب قائن [ دوره13, شماره 50 - تابستان سال 1398]
 • رئیسی.داود تلفیق داده‌های زمین‌شناسی، ژئوشیمیایی، دگرسانی و سنجش از دور به منظور معرفی پتانسیل‌های کانه‌زایی در منطقه سربیشه، خراسان جنوبی [ دوره16, شماره 62 - تابستان سال 1401]

ز

 • زارعی سهامیه.رضا بررسی شیمی کانی کلینوپیروکسن در بازالت¬های پشتاسر حوضه رسوبی مغان (شمال غرب ایران) [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1397]
 • زارعی.حوریه بررسی ریزرخساره ها و محیط رسوبی نهشته‌های کرتاسه زیرین در برش قومنجان، جنوب غرب قائن [ دوره13, شماره 50 - تابستان سال 1398]
 • زارعی.فرهاد تعیین وضعیت تنش و تغییرات رژیم تکتونیکی در ساختارهای شکننده ارتفاعات چاه یوسف (شرق گناباد) [ دوره8, شماره 30 - تابستان سال 1393]
 • زارعی.مهدی برآورد نرخ انحلال گنبدهای نمکی در جنوب ایران، گنبد نمکی کنارسیاه فیروزآباد [ دوره1, شماره 26 - تابستان سال 1392]
 • زارعی.نسیبه شواهد اختلاطی بودن منشأ چشمه‌های آهکی آب اسک (جنوب شرق آتشفشان دماوند) بر اساس مطالعات ایزوتوپی نهشته‌های کربناته، ژئوشیمی آب و دورسنجی [ دوره0, شماره 41 - بهار سال 1396]
 • زال.فرهاد ژئوشیمی و نحوه تشکیل تورمالین¬های پگماتیتی و رگه¬ای در لوكوگرانیت¬های مشهد [ دوره0, شماره 41 - بهار سال 1396]
 • زاهدی.اعظم کاربرد زمین فشارسنج بیوتیت-آمفیبول به عنوان نشانگر پتانسیل اکتشافی ذخایر مس-آهن در اسکارن پناه¬کوه، غرب یزد [ دوره8, شماره 30 - تابستان سال 1393]
 • زاهدی.اعظم برهم¬کنش سیال- سنگ در اسکارن پنـاه¬کوه با استفاده از ایزوتوپ¬های پایدار کربن و اکسیژن در انواع کلسیت، غرب یزد [ دوره10, شماره 37 - بهار سال 1395]
 • زاهدی.اعظم برهم¬کنش سیال- سنگ در اسکارن پنـاه¬کوه با استفاده از ایزوتوپ¬های پایدار کربن و اکسیژن در انواع کلسیت، غرب یزد [ دوره10, شماره 37 - بهار سال 1395]
 • زاهدی.اعظم برهم¬کنش سیال- سنگ در اسکارن پنـاه¬کوه با استفاده از ایزوتوپ¬های پایدار کربن و اکسیژن در انواع کلسیت، غرب یزد [ دوره10, شماره 37 - بهار سال 1395]
 • زراسوندی.علیرضا بازسازی شاخص¬های فیزیکوشیمیایی با استفاده از شیمی بیوتیت و کلریت در کانسار مس پورفیری کدر، کمان ماگمایی سنوزوئیک کرمان [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1397]
 • زراسوندی.علیرضا مطالعه شیمی کانی¬ها، زمین دما – فشار سنجی و جایگاه تکتونیکی گابروهای شمال غرب همدان، باختر ایران [ دوره14, شماره 53 - بهار سال 1399]
 • زراسوندی.علیرضا بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی سیال کانه¬دار در رخدادهای سلستیت کمربند چین خورده-تراستی زاگرس؛ با استفاده از مطالعات ریزدماسنجی [ دوره15, شماره 60 - زمستان سال 1400]
 • زراسوندی.علیرضا تعیین منشا سیال کانه¬ساز در کانسار روی و سرب گل¬زرد، الیگودرز با استفاده از مطالعات زمین شیمیایی و میان‌بارهای سیال [ دوره13, شماره 50 - تابستان سال 1398]
 • زرگری.پویا تحلیل پتانسیل کانیزایی با استفاده از روش تحلیل فاکتوری مرحلهای (SFA) در گستره خوشنامه، هشجین، استان اردبیل [ دوره15, شماره 57 - بهار سال 1400]
 • زرین کوب.محمدحسین جایگاه تکتونوماگمایی دیابازها و جریان‌های بازالتی افیولیت شمال مکران، جنوب شرقی ایران [ دوره14, شماره 55 - پاییز سال 1399]
 • زرین¬کوب.محمدحسین بررسی شیمی کانی­ها، جایگاه زمین­ساختی و پتروژنز توده­های نفوذی کمپلکس سورسات (شمال غرب تکاب)- ایران [ دوره13, شماره 49 - بهار سال 1398]
 • زرین‌کوب. محمدحسین پتروژنز و جایگاه تکتونوماگمایی توده گرانیتوئیدی مغانلو (شمال¬غرب ایران) [ دوره12, شماره 46 - تابستان سال 1397]
 • زرین‌کوب. محمدحسین برش‌های ترازمند و بر‌آورد میزان کوتاه‌شدگی در افیولیت ملانژ شمال مکران، جنوب شرقی ایران [ دوره17, شماره 66 , 66 - تابستان سال 1401]
 • زمانزاده.سید محمد تعیین نقش محیط رسوبی و فرایندهای دیاژنزی در کیفیت مخزنی بخش بالایی سازند سورمه در میدان سلمان [ دوره12, شماره 45 - بهار سال 1397]
 • زمانزاده.سید محمد رخساره¬ها و مدل رسوب‌گذاری سازند آواری چلکن، جنوب قائم‌شهر، پلیوسن [ دوره14, شماره 55 - پاییز سال 1399]
 • زمانیان.حسن پترولوژی، ژئوشیمی و پتانسیل اسکارن زایی توده گرانیتوئیدی سامن (جنوب غرب ملایر، همدان) [ دوره11, شماره 42 - تابستان سال 1396]
 • زند.محمدمهدی اختلاط سیال و کانه‌زایی روی و سرب در کانسار کوشک، ایران مرکزی؛ شواهدی از میانبارهای سیال [ دوره15, شماره 59 , 59 - پاییز سال 1400]
 • زندمقدم.حامد مس‌های رسوبی به‌عنوان گوهرسنگ: مطالعه موردی از کانی زایی مس در رسوبات آبرفتی دشت جنوبی رفسنجان [ دوره17, شماره 66 , 66 - تابستان سال 1401]
 • زهدی. افشین مطالعه کانی‌شناسی اولیه کربنات‌های سازند قم با استفاده از مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی در برش کانسار سلستین مادآباد (جنوب زنجان) [ دوره13, شماره 51 - پاییز سال 1398]
 • زهدی.افشین مطالعه کانی‌شناسی اولیه کربنات‌های سازند قم با استفاده از مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی در برش کانسار سلستین مادآباد (جنوب زنجان) [ دوره13, شماره 51 - پاییز سال 1398]
 • زهدی.افشین مطالعه کانی‌شناسی اولیه کربنات‌های سازند قم با استفاده از مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی در برش کانسار سلستین مادآباد (جنوب زنجان) [ دوره13, شماره 51 - پاییز سال 1398]
 • زهدی.افشین مطالعه کانی‌شناسی اولیه کربنات‌های سازند قم با استفاده از مطالعات پتروگرافمطالعه کانی‌شناسی اولیه کربنات‌های سازند قم با استفاده از مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی در برش کانسار سلستین مادآباد (جنوب زنجان)ی و ژئوشیمیایی در برش کانسار سلستین مادآباد (جنوب زنجان) [ دوره13, شماره 51 - پاییز سال 1398]
 • زهدی.افشین زمین‌شناسی، کانه‌زایی و ژنز کانسار سلستین مادآباد، جنوب زنجان [ دوره15, شماره 60 - زمستان سال 1400]
 • زهدی.افشین آنالیز رخساره‌ها و محیط رسوبی سازند جیرود در برش گرمابدر واقع در البرز مرکزی: با تاکید بر شرایط اکسیداسیون-احیای دیرینه طی نهشت شیل‌های سیاه [ دوره16, شماره 63 - پاییز سال 1401]
 • زهدی.افشین زمین¬شناسی، کانه¬زایی، کانی¬شناسی و ساخت و بافت کانسار مس، سرب- روی قزلجه، شمال¬غرب زنجان [ دوره17, شماره 65 , 65 - بهار سال 1402]
 • زینعلی.فاطمه تحلیل هندسی و جنبشی تاقدیس¬های کبیرکوه و چناره در کمربند چین-راندگی زاگرس [ دوره9, شماره 34 - تابستان سال 1394]
 • زيدعلي نژاد.نجات خصوصيات هيدروژئوالكتريك سازندهاي آسماري و ايلام – سروك در ناوديس سوسن، شمال ایذه [ دوره10, شماره 37 - بهار سال 1395]

س

 • سارنگ.امین ارزیابی و برآورد بارهای غیر نقطه‌ای نیتروژن و فسفر با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردی: حوضه آبریز سد ایلام) [ دوره9, شماره 36 - زمستان سال 1399]
 • ساعد.مدینه بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی سیال کانه¬دار در رخدادهای سلستیت کمربند چین خورده-تراستی زاگرس؛ با استفاده از مطالعات ریزدماسنجی [ دوره15, شماره 60 - زمستان سال 1400]
 • ساکی.عادل بازسازی شاخص¬های فیزیکوشیمیایی با استفاده از شیمی بیوتیت و کلریت در کانسار مس پورفیری کدر، کمان ماگمایی سنوزوئیک کرمان [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1397]
 • ساکی.عادل مطالعه شیمی کانی¬ها، زمین دما – فشار سنجی و جایگاه تکتونیکی گابروهای شمال غرب همدان، باختر ایران [ دوره14, شماره 53 - بهار سال 1399]
 • ساکی.عادل تفاوت سری دگرگونی در سنگ¬های رسی دگرگون شده شمال و جنوب باتولیت الوند، همدان [ دوره11, شماره 42 - تابستان سال 1396]
 • سامانی.بابک پترولوژی و مدل¬سازی تشکیل اسکارن در منطقه تنگ حنا (منطقه نیریز فارس) [ دوره9, شماره 35 - پاییز سال 1394]
 • سامانی.نوذر مقایسه شبکه‌های عصبی MLP و RBF در تخمین پارامترهای آبخوان‌های محبوس [ دوره9, شماره 36 - زمستان سال 1399]
 • سپاهی.علی اصغر شیمی کانی‌ها و شرایط ترمودینامیکی تشکیل مرمرهای ناخالص مجموعه دگرگونی نی‌باغی واقع در شمال‌شرق میانه، ایران [ دوره14, شماره 54 - تابستان سال 1399]
 • سپهوند.محمدرضا بررسي نرخ فعاليت تكتونيكي محدوده گسل دورود(جنوب باختر ايران) بر پايه تحليل داده‌هاي ژئومورفولوژیک (مخروط افكنه‌ها، حوضه‌‌ها و شبكه زهكشي) [ دوره14, شماره 53 - بهار سال 1399]
 • سپهوند.محمدرضا برآورد عمق و موقعیت چشمه¬های بی‌هنجاری مغناطیسی با استفاده از روش واهمامیخت اویلر در منطقه دریاچه بلاچفورد، کانادا [ دوره15, شماره 59 , 59 - پاییز سال 1400]
 • ستوهیان.فرزاد بررسی اثرات زیستمحیطی عنصر آرسنیک در منابع آب و خاک منطقه معدنی زغال‌سنگ سنگرود لوشان [ دوره9, شماره 36 - زمستان سال 1399]
 • سجادی.فرشته بررسی رفتار زمین‌شیمیایی عناصر اصلی و کمیاب خاکی در گارنت‌های موجود در سنگ‌های دگرگونی منطقه بروجرد (پهنه سنندج- سیرجان) [ دوره14, شماره 53 - بهار سال 1399]
 • سجادی.فرشته پالینواستراتیگرافی و پالئواکولوژی نهشته‌های ژوراسیک میانی، تپال، غرب شاهرود، البرز شرقی [ دوره17, شماره 65 , 65 - بهار سال 1402]
 • سجادی.فواد کاربرد توموگرافی نوع تخلخل در بازسازی تکامل مخازن کربناته، سازندهای کنگان و دالان در بخش مرکزی خلیج فارس [ دوره15, شماره 59 , 59 - پاییز سال 1400]
 • سربوزی حسین آبادی.آسیه مطالعه کانه‌زائی آهن ‌بغل‌بید با استفاده از شواهد زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و ژئوشیمی، سنگان خواف در شمال‌خاوری ایران [ دوره14, شماره 54 - تابستان سال 1399]
 • سربی. علی تعیین موقعیت تنش دیرین بر پایه مطالعه ناپیوستگی‌ها و چین‌خوردگی‌های موجود در پهنه برخوردی زاگرس- مطالعه موردی منطقه کرمانشاه [ دوره15, شماره 57 - بهار سال 1400]
 • سربی.علی جایگاه تکتونوماگمایی سنگ¬های آتشفشانی ائوسن منطقه¬ آهوان (سمنان) [ دوره12, شماره 46 - تابستان سال 1397]
 • سرجوقیان.فاطمه بررسی تحولات ماگمایی در توده گرانیتی نصرند و دایک‌های همراه آن [ دوره8, شماره 32 - زمستان سال 1393]
 • سرشکی.فرهنگ مقایسه ویژگی‌های آلتراسیونی کمربند آتشفشانی-نفوذی طرود- چاه شیرین در شمال و جنوب روستای طرود با استفاده از تصاویر ماهواره¬ای و آنالیز¬های شیمیایی [ دوره14, شماره 54 - تابستان سال 1399]
 • سعادت نژاد. جواد ماکروفسیل‌های گیاهی سازند لـله‌بند (تریاس پسین)، گستره‌ی زغال‌دار رامسر، شمال ایران [ دوره16, شماره 62 - تابستان سال 1401]
 • سعادت نژاد. جواد پوشش گیاهی و آب و هوای دیرینه نورین (تریاس پسین) در ایران [ دوره17, شماره 66 , 66 - تابستان سال 1401]
 • سعادت.سعید پتروژنز و جایگاه تکتونوماگمایی توده گرانیتوئیدی مغانلو (شمال¬غرب ایران) [ دوره12, شماره 46 - تابستان سال 1397]
 • سعیدی.عبدالله تعیین موقعیت تنش دیرین بر پایه مطالعه ناپیوستگی‌ها و چین‌خوردگی‌های موجود در پهنه برخوردی زاگرس- مطالعه موردی منطقه کرمانشاه [ دوره15, شماره 57 - بهار سال 1400]
 • سعیدی.عبدالله بررسی الگوی ساختاری و معرفی سطوح جدایشی رشته کوه البرز در شمال دامغان [ دوره16, شماره 61 , 61 - بهار سال 1401]
 • سعيدي.عبدالله جداسازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي از زمينه با استفاده از روش فرکتالي عيار-تعداد در محدوده وشنوه (جنوب قم) [ دوره14, شماره 53 - بهار سال 1399]
 • سفیداری.ابراهیم تعیین نقش محیط رسوبی و فرایندهای دیاژنزی در کیفیت مخزنی بخش بالایی سازند سورمه در میدان سلمان [ دوره12, شماره 45 - بهار سال 1397]
 • سفیداری.ابراهیم زون بندی ژئومکانیکی سازندهای فراقان، زاکین و سرچاهان بر اساس مطالعات رسوب‌شناسی و مکانیک سنگی در یکی از میادین خلیج فارس [ دوره13, شماره 51 - پاییز سال 1398]
 • سفیداری.ابراهیم کاربرد توموگرافی نوع تخلخل در بازسازی تکامل مخازن کربناته، سازندهای کنگان و دالان در بخش مرکزی خلیج فارس [ دوره15, شماره 59 , 59 - پاییز سال 1400]
 • سلسانی.آرمین زمین¬شناسی، کانه¬زایی، کانی¬شناسی و ساخت و بافت کانسار مس، سرب- روی قزلجه، شمال¬غرب زنجان [ دوره17, شماره 65 , 65 - بهار سال 1402]
 • سلگی. علی بررسی الگوی ساختاری و معرفی سطوح جدایشی رشته کوه البرز در شمال دامغان [ دوره16, شماره 61 , 61 - بهار سال 1401]
 • سلگي.علي جداسازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي از زمينه با استفاده از روش فرکتالي عيار-تعداد در محدوده وشنوه (جنوب قم) [ دوره14, شماره 53 - بهار سال 1399]
 • سلمیان.امیدرضا کاربرد نمودار نرمال شده تجمعی انحراف گاما در شناسایی و انطباق سطوح کلیدی سکانسی، مطالعه موردی از سازند سروک در یکی از میادین هیدروکربنی زاگرس [ دوره16, شماره 63 - پاییز سال 1401]
 • سلوکی.حمیدرضا کاربرد مدل EPM در ارزیابی فرسایش خاک (مطالعه موردی، حوزه شازند) [ دوره13, شماره 50 - تابستان سال 1398]
 • سلیمانی آزاد.شهریار بررسی¬های ریخت¬زمین¬ساختی و پارینه لرزه¬شناختی پاره گسله سهلان، قطعه شمال باختری گسل شمال تبریز [ دوره8, شماره 31 - پاییز سال 1393]
 • سلیمانی.بهمن نشانگرهای آب و هوایی و جغرافياي ديرينه در توالی تریاس بالايي گروه شمشک البرز مرکزی [ دوره14, شماره 54 - تابستان سال 1399]
 • سلیمانی.بهمن بررسي نرخ فعاليت تكتونيكي محدوده گسل دورود(جنوب باختر ايران) بر پايه تحليل داده‌هاي ژئومورفولوژیک (مخروط افكنه‌ها، حوضه‌‌ها و شبكه زهكشي) [ دوره14, شماره 54 - تابستان سال 1399]
 • سلیمانی.بهمن نشانگرهای آب و هوایی و جغرافياي ديرينه در توالی تریاس بالايي گروه شمشک البرز مرکزی [ دوره14, شماره 54 - تابستان سال 1399]
 • سلیمانی.عبدالرضا پترولوژی گدازه¬های آلکالن در شمال جیرنده(شرق لوشان) [ دوره16, شماره 63 - پاییز سال 1401]
 • سنماری.سعیده بیواستراتیگرافی گذر مزوزوئیک-سنوزوئیک بر مبنای نانوفسیل‌های آهکی در برش تنگ بوالفارس، جنوب غرب ایران [ دوره12, شماره 46 - تابستان سال 1397]
 • سنماری.سعیده چینه نگاری زیستی بخش فوقانی سازند گرو بر اساس نانو¬فسیل¬های آهکی در برش تاقدیس شیخ صالح در شمال غرب کرمانشاه، پهنه لرستان (حوضه زاگرس) [ دوره15, شماره 58 , 58 - تابستان سال 1400]
 • سنماری.سعیده زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های کرتاسه براساس نانوفسیل‌های آهکی در برش چینه‌شناسی خونیک (غرب قاین، شرق ایران) [ دوره16, شماره 61 , 61 - بهار سال 1401]
 • سنماری.سعیده ارزیابی نهشته‌های منسوب به سازند گورپی بر مبنای نانوفسیل¬های آهکی واقع در جنوب غرب بروجن، استان چهار محال و بختیاری [ دوره13, شماره 50 - تابستان سال 1398]
 • سهرابی.معصومه شیمی کانی‌ها و شرایط ترمودینامیکی تشکیل مرمرهای ناخالص مجموعه دگرگونی نی‌باغی واقع در شمال‌شرق میانه، ایران [ دوره14, شماره 54 - تابستان سال 1399]
 • سیاه چشم.کمال تحلیل پتانسیل کانیزایی با استفاده از روش تحلیل فاکتوری مرحلهای (SFA) در گستره خوشنامه، هشجین، استان اردبیل [ دوره15, شماره 57 - بهار سال 1400]
 • سید خادمی.سید محمد توانایی چاه‌های فلمن در بهبود پارامترهای فیزیکی و میکروبی آب رودخانه [ دوره12, شماره 46 - تابستان سال 1397]
 • سید.مصطفی توانایی چاه‌های فلمن در بهبود پارامترهای فیزیکی و میکروبی آب رودخانه [ دوره12, شماره 46 - تابستان سال 1397]

ش

 • شامانیان.مریم كاني‌شناسي،‌ ژئوشیمي و خاستگاه نهشته بوكسيت رسي شیرین¬آباد،‌ جنوب شرق گرگان [ دوره10, شماره 39 - پاییز سال 1395]
 • شاه‌پسند زاده.مجید الگوی ساختاری بخش خاوری توده پریدوتیتی ده‌شیخ، آمیزه افیولیتی اسفندقه، جنوب باختر ایران [ دوره13, شماره 49 - بهار سال 1398]
 • شاهمرادی.فرید بررسی پارامترهای هندسی و کینماتیکی تاقدیس سرکان، لرستان، غرب ایران [ دوره14, شماره 54 - تابستان سال 1399]
 • شاهمرادی.فرید بررسی پارامترهای هندسی و کینماتیکی تاقدیس سرکان، لرستان، غرب ایران [ دوره14, شماره 55 - پاییز سال 1399]
 • شبانیان.اسماعیل نقش کنترل‌کننده‌های ساختاری در هیدروژئوشیمی چشمه¬های تراورتن ساز منطقه آذرشهر، شمالغرب ایران [ دوره13, شماره 52 - زمستان سال 1398]
 • شرفی.محمود سنگ¬شناسی و زیست چینه¬نگاری نهشته‌های معادل لایه‌های فرام-دیاتومه بر اساس نانوفسیل‌های آهکی در دشت گرگان: اشاره‌ای بر تکامل و جغرافیای دیرینه حوضه خزر جنوبی [ دوره16, شماره 63 - پاییز سال 1401]
 • شركتي.شهرام تفاوت رژيم تنش برجا وابسته به موقعيت ساختاري و ويژگي­هاي ژئومكانيكي، نمونه موردي در سازندهاي گچساران و آسماري، جنوب باختري ايران [ دوره13, شماره 49 - بهار سال 1398]
 • شفایی مقدم.هادی ژئوشیمی ایزوتوپی Rb-Sr، Sm-Nd و سن¬سنجی 40Ar-39Ar گابروهای قوشچی، شمال ارومیه، شمال غرب ایران [ دوره17, شماره 66 , 66 - تابستان سال 1401]
 • شفایی مقدم.هادی تحلیل ژئوشیمی و تکتونوماگماتیکی دایک‌های دیابازی و گدازه‌های بازالتی افیولیت نورآباد (شمال غرب لرستان) [ دوره10, شماره 38 - تابستان سال 1395]
 • شفیعی بافتی.شهرام تحلیل وضعیت ناپیوستگی¬ها به روش مونت کارلو و مقایسه آن با محاسبات نرم افزار Dips (بررسی موردی: معادن سنگ سعیدی کرمان) [ دوره8, شماره 31 - پاییز سال 1393]
 • شفیعی.بهمن ردیابی منشاء گوگرد کانی¬های سولفیدی و سولفاتی در معادن فلوریت سازند الیکا (شرق استان مازندران): کاربردهایی از ایزوتوپ گوگرد [ دوره9, شماره 35 - پاییز سال 1394]
 • شفیعی.بهنام کانی¬شناسی و چگونگی رخداد سولفيدها، سولفات¬ها و كربنات¬ها در كانسارهاي فلوريت شرق استان مازندران [ دوره9, شماره 33 - بهار سال 1394]
 • شفیعی.بهنام دولومیت¬ها و برش¬ها¬ در معدن فلوئوریت کمرپشت، سازند الیکا، البرز مرکزی [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1397]
 • شفیعی.بهنام تجزیه و تحلیل ¬ویژگی¬های ژئوشیمیایی رسوبات غبار ریزشی شهر سبزوار با استفاده از تله رسوب¬گیر MDCO [ دوره16, شماره 63 - پاییز سال 1401]
 • شکری.محمد علی فلات مرکزی ایران در کواترنر پایانی: پردازشی نوین بر داده¬های زمین¬شناسی، باستان¬شناسی و تاریخی [ دوره15, شماره 60 - زمستان سال 1400]
 • شکری.نرگس تاریخچه نهشت و پسانهشت و اثرات آن¬ها بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی اهواز [ دوره17, شماره 66 , 66 - تابستان سال 1401]
 • شمس الدینی.نسیم بررسی رفتار زمین‌شیمیایی عناصر اصلی و کمیاب خاکی در گارنت‌های موجود در سنگ‌های دگرگونی منطقه بروجرد (پهنه سنندج- سیرجان) [ دوره14, شماره 53 - بهار سال 1399]
 • شمس‌الدین احمدی.ثمین تلفیق داده‌های زمین‌شناسی، ژئوشیمیایی، دگرسانی و سنجش از دور به منظور معرفی پتانسیل‌های کانه‌زایی در منطقه سربیشه، خراسان جنوبی [ دوره16, شماره 62 - تابستان سال 1401]
 • شمس‌زاده.عارف بررسی پارامترهای هندسی و کینماتیکی تاقدیس سرکان، لرستان، غرب ایران [ دوره14, شماره 54 - تابستان سال 1399]
 • شمس‌زاده.عارف بررسی پارامترهای هندسی و کینماتیکی تاقدیس سرکان، لرستان، غرب ایران [ دوره14, شماره 55 - پاییز سال 1399]
 • شمعانیان.غلامحسین ارتباط¬سنجی کانه¬زایی مس و ساختارها در منطقه علی¬آباد - دره¬زرشک با استفاده از داده¬های زیرسطحی ژئوتکنیکی و ژئوشیمیایی [ دوره14, شماره 55 - پاییز سال 1399]
 • شواخی.فیروزه تکامل ساختاری ناحیه جنوب نطنز و نقش آن در توزیع و تمرکز کانه زایی سرب-روی [ دوره16, شماره 64 , 64 - زمستان سال 1401]
 • شهابی.شیرین ژئوشیمی ایزوتوپی Rb-Sr، Sm-Nd و سن¬سنجی 40Ar-39Ar گابروهای قوشچی، شمال ارومیه، شمال غرب ایران [ دوره17, شماره 66 , 66 - تابستان سال 1401]
 • شهبازی.کیومرث انکلاوهای مخروط اسکوری قزلجه¬کند (شمال قروه): زینولیت یا کومولا؟ [ دوره9, شماره 34 - تابستان سال 1394]
 • شهدادی.علی ریز رخساره‌ها و محیط رسوبی سازند شهبازان در چاه شماره 3 ميدان نفتي قلعه نار، جنوب غرب لرستان [ دوره0, شماره 41 - بهار سال 1396]
 • شهسواری.علی اکبر بررسی روش های تفسیر پمپاژ پله ای تک چاهی برای محاسبه قابلیت انتقال آبخوان [ دوره8, شماره 32 - زمستان سال 1393]
 • شهسواری.علی اکبر بررسی وضعیت آلودگی منابع آب و منطقه بندی آلودگی حوضه آبریز ساروق (استان آذربایجان غربی) [ دوره11, شماره 44 - زمستان سال 1396]
 • شهیدی.علیرضا فلات مرکزی ایران در کواترنر پایانی: پردازشی نوین بر داده¬های زمین¬شناسی، باستان¬شناسی و تاریخی [ دوره15, شماره 60 - زمستان سال 1400]
 • شیبی.مریم سنگ¬نگاری، کانه‌نگاری، ژئوشیمی و محاسبه تغییرات جرم عناصر طی فرایند دگرسانی گرمابی در کانسار اسکارن آهن اسپید (غرب قم) [ دوره13, شماره 51 - پاییز سال 1398]
 • شیخ الاسلامی.محمدرضا تحلیل کرنش نهایی (Finite strain analysis) در سنگ‌های دگرریخت شده ناحیه قاسم‌آباد، شمال باختر بلوک لوت [ دوره11, شماره 44 - زمستان سال 1396]
 • شیخ الاسلامی.محمدرضا تحلیل دو بعدی واتنش پایدار در مرمرهای بودین¬ دار ناحیه خلج با استفاده از دایره مور، جنوب مشهد [ دوره13, شماره 49 - بهار سال 1398]
 • شیخ الاسلامی.محمدرضا مدل¬سازی الگوی تداخلی چین¬ها¬ در مجموعه دگرگونی شمال گلپایگان با استفاده از نرم‌افزار متلب [ دوره15, شماره 58 , 58 - تابستان سال 1400]
 • شیخ‌الاسلامی. محمدرضا عناصر ساختاری مجموعه دگرگون جنوب محلات [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1396]

ص

 • صادقی.عباس لیتواستراتیگرافی و بیواستراتیگرافی سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس میش، تنگ گناوه (شمال گچساران) [ دوره10, شماره 37 - بهار سال 1395]
 • صادقی.عباس ريز‌رخساره‌‌ها، محيط رسوبي وچینه نگاری سکانسی سازند قم در برش سطحي شرق سیاه کوه (جنوب گرمسار) [ دوره10, شماره 39 - پاییز سال 1395]
 • صادقی.عباس ریز رخساره¬ها و محیط¬های رسوبی نهشته¬های مایستریشتین دربرش چینه¬شناسی جربت، غرب کپه داغ [ دوره11, شماره 44 - زمستان سال 1396]
 • صادقی.عباس زیست چینه نگاری سازندهای سروک و ایلام در میدان نفتی آب تیمور (چاه‌های شماره 1 و 14) [ دوره12, شماره 46 - تابستان سال 1397]
 • صادقی.عباس تحليل زماني- مکاني محيط رسوبي نهشته¬هاي کربناته کرتاسه بالايي در منطقه بجستان (شمال بلوک لوت) [ دوره14, شماره 55 - پاییز سال 1399]
 • صادقی.عباس بایواستراتیگرافی سازند تیرگان در برشهای چینه‌شناسی ناویا-رباط عشق (جنوب غرب بجنورد) و قزلقان (شمال بجنورد) و مقایسه آنها با یکدیگر [ دوره15, شماره 57 - بهار سال 1400]
 • صادقی.محمد . بررسی پتانسیل هیدروکربنی سازندهای ایلام، لافان و سروک در میدان نفتی نصرت واقع در جنوب شرق خلیج فارس با استفاده از داده های حاصل از پیرولیز راک ایول VI و کروماتوگرافی گازی (GC) [ دوره1, شماره 26 - تابستان سال 1392]
 • صادقیان.محمود سنگ های بازالتی نئوژن کمان ماگمایی قوچان- اسفراین، شمال شرق ایران: نشانه¬ای از بالاآمدگی گوشته از طریق پنجره ورقه اقیانوسی [ دوره15, شماره 59 , 59 - پاییز سال 1400]
 • صالحی سیاوشانی.نفیسه تعیین سن مورفومتری مخروط سیندر خاتون‌باغ، شمال خاوری مهاباد، استان آذربایجان غربی [ دوره10, شماره 40 - زمستان سال 1395]
 • صالحی.لیلا پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگ¬های آتشفشانی عباس¬آباد (شرق شاهرود) با تأکید بر دگرسانی و کانه¬زایی مس همراه آن¬ [ دوره8, شماره 31 - پاییز سال 1393]
 • صالحی.لیلا مطالعات ژئوشیمیایی ایزوتوپ پایدار کربن و اکسیژن در نهشته های تراورتن محلات (جنوب شرق اراک) [ دوره7, شماره 27 - پاییز سال 1392]
 • صالحی.محمد تأثیر آبیاری غرقابی و قطره¬ای هوشمند بر نوسانات تراز سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل فیزیکی [ دوره14, شماره 53 - بهار سال 1399]
 • صامتی.منا تعیین منشا سیال کانه¬ساز در کانسار روی و سرب گل¬زرد، الیگودرز با استفاده از مطالعات زمین شیمیایی و میان‌بارهای سیال [ دوره13, شماره 50 - تابستان سال 1398]
 • صدر.امیرحسین‌ بررسی پارامترهای هندسی و کینماتیکی تاقدیس سرکان، لرستان، غرب ایران [ دوره14, شماره 54 - تابستان سال 1399]
 • صدر.امیرحسین‌ بررسی پارامترهای هندسی و کینماتیکی تاقدیس سرکان، لرستان، غرب ایران [ دوره14, شماره 55 - پاییز سال 1399]
 • صدق.سید حسن الگوریتم مناسب برای شناسایی تغییرات میکرو لندفرمها با استفاده از تصاویر پهپاد (مطالعه موردی: ناحیه برگ جهان در پهنه جاجرود 1397-1396) [ دوره16, شماره 63 - پاییز سال 1401]
 • صفایی.همایون ارتباط¬سنجی کانه¬زایی مس و ساختارها در منطقه علی¬آباد - دره¬زرشک با استفاده از داده¬های زیرسطحی ژئوتکنیکی و ژئوشیمیایی [ دوره14, شماره 55 - پاییز سال 1399]
 • صفری.حجت اله پهنه‌بندی نوزمین¬ساختی با استفاده از شاخص¬های ریخت¬سنجی در منطقه لالی – گتوند، خوزستان [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1396]
 • صفری.حجت اله ارتباط¬سنجی کانه¬زایی مس و ساختارها در منطقه علی¬آباد - دره¬زرشک با استفاده از داده¬های زیرسطحی ژئوتکنیکی و ژئوشیمیایی [ دوره14, شماره 55 - پاییز سال 1399]
 • صفری.حجت اله بررسی عوامل ساختاری و غیرساختاری موثر بر فرونشست دشت گرگان- آق¬قلا- علی¬آباد با تلفیق نتایج روش تداخل¬سنجی تفاضلی راداری و اطلاعات زیرسطحی [ دوره15, شماره 60 - زمستان سال 1400]
 • صمدی.فائقه بهینه‌سازی مدل DRASTIC جهت ارزیابی آسیب‌پذیری آب زیرزمینی آبخوان کاشان به آلودگی نیترات با استفاده از روش‌های آماری و تحلیل حساسیت [ دوره9, شماره 35 - پاییز سال 1394]
 • صیادی.مریم بررسی تکامل هیدروشیمیایی و کاهش کیفیت آب رودخانه گرگانرود [ دوره14, شماره 55 - پاییز سال 1399]

ض

 • ضرابی.اصغر تحليل ساختاري ناوديس بالاآمده سبزكوه در زاگرس مرتفع [ دوره8, شماره 30 - تابستان سال 1393]
 • ضرغام.محسن اختلاط ماگمایی در گرانودیوریت¬ها و انکلاوهای مافیک ده بالا: شاهدی برای ماگماتیسم کالک-آلکالن نوع I از دو منشا پوسته زیرین و گوشته لیتوسفریک [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1396]

ط

 • طاشی.مجید سنتز نانوذرات پلیمری هوشمند برای استخراج سموم فنوكسي¬اسيد از نمونه¬های آب رودخانه [ دوره9, شماره 36 - زمستان سال 1399]
 • طاشی.مجید الگوی رخداد کانه¬زایی مس طبیعی در سنگ¬های آتشفشانی میزبان کانسار سولفید توده¬ای آتشفشان¬زاد مس- نقره گرماب پایین، جنوب شرق شاهرود [ دوره10, شماره 40 - زمستان سال 1395]
 • طاشی.مجید الگوی تشکیل کانسار مس دوچیله، شرق میامی؛ بر پایه شواهد زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و ژئوشیمیایی [ دوره16, شماره 64 , 64 - زمستان سال 1401]
 • طاعتی.فرید سنگ¬شناسی و زیست چینه¬نگاری نهشته‌های معادل لایه‌های فرام-دیاتومه بر اساس نانوفسیل‌های آهکی در دشت گرگان: اشاره‌ای بر تکامل و جغرافیای دیرینه حوضه خزر جنوبی