• صفحه اصلی
  • مقایسه شبکه‌های عصبی MLP و RBF در تخمین پارامترهای آبخوان‌های محبوس

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970822165556 بازدید : 5648 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی