• صفحه اصلی
  • بررسی تاثیر گسل شمال تبریز بر ویژگی‌های کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی مجاور در شرق تبریز

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139607291518308649 بازدید : 4767 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی