جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980416190632 Two dimensional finite strain analysis of boudin bearing marble in Khalaj region using Mohr circle, south of Mashhad
Mohammad Reza Sheikholeslami
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)