فهرست مقالات


شماره 54 سال 14 تابستان 1399

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13990708249863 شیمی کانی‌ها و شرایط ترمودینامیکی تشکیل مرمرهای ناخالص مجموعه دگرگونی نی‌باغی واقع در شمال‌شرق میانه، ایران
جواد ایزدیار
معصومه سهرابی
علی اصغر سپاهی
آذر قارلقی
لیلا محمدی
2 13990708249871 نشانگرهای آب و هوایی و جغرافياي ديرينه در توالی تریاس بالايي گروه شمشک البرز مرکزی
محمدرضا نائیجی
ایرج مغفوری مقدم
محبوبه حسینی برزی
بهمن سلیمانی
3 13990708249879 مطالعه کانه‌زائی آهن ‌بغل‌بید با استفاده از شواهد زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و ژئوشیمی، سنگان خواف در شمال‌خاوری ایران
آسیه سربوزی حسین آبادی
مجمد بومری
عباس گل محمدی
4 13990708249882 هیدروژئوشیمی رودخانه گرگانرود در محدوده شهر گنبدکاووس، استان گلستان
عباس تیموری
گیتی فرقانی تهرانی
هادی جعفری
عبدالرضا کابلی
5 13990708249883 تشکیل کالامین در کانسار غیرسولفید روی (سرب) احمدآباد (شمال¬شرق بافق)
سارا امانی لاری
ایرج رسا
علی امیری
6 13990708249884 مقایسه ویژگی‌های آلتراسیونی کمربند آتشفشانی-نفوذی طرود- چاه شیرین در شمال و جنوب روستای طرود با استفاده از تصاویر ماهواره¬ای و آنالیز¬های شیمیایی
مسعود اخیانی
مهدی خرقانی
فرهنگ سرشکی
مرتضی رحیمی
7 13990708249886 ارزیابی دیرین¬بوم¬شناسی گرافوگلپتیدهای نهشته¬های فلیش ائوسن، باختر
نصراله عباسی
حامد یاراحمدزهی
سارا نخجیری
علی جلالی
حمید حافظی مقدس

شماره 53 سال 14 بهار 1399

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13990507238561 شیمی بیوتیت، دما- فشارسنجی و بررسی نقش آلومینیم کل بیوتیت در تشخیص کانی زایی در توده گرانیتوئیدی تویه- دروار، جنوب باختر دامغان، البرز خاوری
آذین نادری
حبیب‌الله قاسمی
لمبرینی پاپادوپولو
2 13990513248713 بررسي نرخ فعاليت تكتونيكي محدوده گسل دورود(جنوب باختر ايران) بر پايه تحليل داده‌هاي ژئومورفولوژیک (مخروط افكنه‌ها، حوضه‌‌ها و شبكه زهكشي)
زهرا كمالي
محمودرضا هيهات
حميد نظري
محمد مهدی خطیب
3 13990513248714 مقایسه روش¬های طبقه¬بندی ماشین بردار پشتیبان و حداکثر احتمال برای تفکیک واحدهای دگرسانی منطقه تخت گنبد
ندا ماهوش محمدی
اردشیر هزارخانی
4 13990513248715 برآورد ميزان کوتاه¬شدگي و نقش سطوح جدايش در دگرريختي کپه¬داغ باختري (بجنورد-آشخانه)
زهرا تشکری
منوچهر قرشي
محسن پور کرمانی
5 13990513248716 جداسازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي از زمينه با استفاده از روش فرکتالي عيار-تعداد در محدوده وشنوه (جنوب قم)
زهرا محمدي اصل
عبدالله سعيدي
مهران آرین
علي سلگي
طاهر فرهادي نژاد
6 13990513248717 تأثیر آبیاری غرقابی و قطره¬ای هوشمند بر نوسانات تراز سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل فیزیکی
حميدرضا ناصري
فاطمه عسگری
کمال خدایی
فرشاد علیجانی
7 13990513248718 بررسی رفتار زمین‌شیمیایی عناصر اصلی و کمیاب خاکی در گارنت‌های موجود در سنگ‌های دگرگونی منطقه بروجرد (پهنه سنندج- سیرجان)
سمیه رحمانی جوانمرد
زهرا طهماسبی
زینگ دینگ
احمد احمدی خلجی
8 13990513248721 مطالعه شیمی کانی¬ها، زمین دما – فشار سنجی و جایگاه تکتونیکی گابروهای شمال غرب همدان، باختر ایران
عادل ساکی
هوشنگ پورکاسب
علیرضا زراسوندی
میلاد جهانی
مریم درانی

شماره 52 سال 13 زمستان 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13981226236060 کانی شناسی و ژئوشیمی گنیس‌های کمپلکس گل‌گوهر، جنوب استان کرمان
حسین فاتحی
2 13981226236061 منشأ سیال کانه¬ساز و عوامل مؤثر در ته¬نشست طلا در کانسار داشکسن (شمال¬خاور قروه): شواهد ساختاری، ریزدماسنجی و ایزوتوپ¬های پایدار O-H
محمد مرادی
زهرا اعلمی نیا
ابراهیم طالع فاضل
رضا علی‌پور
3 13981226236062 تجزیه و تحلیل فرکتالی پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه 1392 گشت-سراوان، شمال شرق مکران
عبدالرضا پرتابیان
شجاع انصاری
فریده جهاندیده
4 13990117236364 بررسی شواهد تشکیل دوپلکس ترافشارشی در باختر شاهرود، البرز خاوری
علی رادفر
عزیز رحیمی
5 13990117236365 کانه‌زایی طلای ‌اپی‌ترمال با سنگ میزبان کربناتی کاوند، جنوب‌غرب زنجان
نادیا پرتاک
مسعود علی‌پوراصل
6 13990117236367 اثر بارش و لیتولوژی در هیدروشیمی چشمه¬های کارستی استان خراسان شمالی
فاطمه باقری
غلامحسین کرمی
رحیم باقری
جواد مشکینی
7 13990117236369 نقش کنترل‌کننده‌های ساختاری در هیدروژئوشیمی چشمه¬های تراورتن ساز منطقه آذرشهر، شمالغرب ایران
کریم تقی پور
محمد مهدی خطیب
محمودرضا هیهات
عبدالرضا واعظی هیر
اسماعیل شبانیان
8 13990117236370 پترولوژی و ژئوشیمی سنگ‌های بازیک مجموعه افیولیتی پیرانشهر در زون زاگرس، شمال غرب ایران و مقایسه آن با سنگ¬های معادل از مجموعه افیولیتی زاگرس عراق
مریم یزدانی

شماره 51 سال 13 پاییز 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13990116236329 مطالعه کانی‌شناسی اولیه کربنات‌های سازند قم با استفاده از مطالعات پتروگرافمطالعه کانی‌شناسی اولیه کربنات‌های سازند قم با استفاده از مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی در برش کانسار سلستین مادآباد (جنوب زنجان)ی و ژئوشیمیایی در برش کانسار سلستین مادآباد (جنوب زنجان)
مهسا نوری
افشین زهدی
حسین کوهستانی
قاسم نباتیان
میرعلی ‌اصغر مختاری
2 13990116236330 رابطه دیاژنز، شکستگی، توزیع تخلخل ماتریکس و تولید چاه‌ها در مخزن بنگستان اهواز
مهدی خشنودکیا
محمد حسين آدابي
محبوبه حسینی برزی
3 13990116236332 ژئوشیمی و تحولات دگرگونی اسکارن‌های کوه صاحب‌الزمان و نفوذی‌های همراه در شرق کرمان
شهریار محمودی
سلیمه دهقانی دشتابی
4 13990116236333 بررسی زمین‌شناسی، کانه¬زایی مس، رفتار زمین‌شیمی عناصر و ارتباط آن با سنگ میزبان ماسه‌سنگی در منطقه توپچی، استان آذربایجان شرقی
بهاالدین نخجوانی
سیدغفور علوی
بهجت نظری
5 13990116236334 بررسی رخداد کانه¬زایی در کانسار مس آبگاره، جنوب دامغان: براساس شواهد زمین¬شناسی، کانی¬شناسی و زمین¬شیمی
راضیه مهابادی
فرج ا... فردوست
6 13990116236335 سنگ¬نگاری، کانه‌نگاری، ژئوشیمی و محاسبه تغییرات جرم عناصر طی فرایند دگرسانی گرمابی در کانسار اسکارن آهن اسپید (غرب قم)
نیما رحیمی
حسن میرنژاد
مریم شیبی
محمد خسن کرمیان
عایرضا حسینیان
7 13990116236336 زون بندی ژئومکانیکی سازندهای فراقان، زاکین و سرچاهان بر اساس مطالعات رسوب‌شناسی و مکانیک سنگی در یکی از میادین خلیج فارس
مهران کلهری
هوشنگ مهرابی
ابراهیم سفیداری
حسن اشراقی
بهنام واعظ لیواری
8 13990116236337 تفسیر داده‌های مغناطیس هوایی به‌منظور تخمین عمق پی‌سنگ مغناطیسی و گسل‌های پنهان در منطقه بصیران، خراسان جنوبی
محمد محمدزاده مقدم
غلامعباس فنائی خیرآباد
سعید میرزایی
میثم عابدی

شماره 50 سال 13 تابستان 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13980723192909 ارزیابی نهشته‌های منسوب به سازند گورپی بر مبنای نانوفسیل¬های آهکی واقع در جنوب غرب بروجن، استان چهار محال و بختیاری
سعیده سنماری
فریبا فروغی
2 13980723192911 تحليل ريزرخساره‌ها و پتروفاسيس‌ها، ويژگي‌هاي دياژنتيكي و شرايط محيطي سازند فراقان در بخش مرکزی خلیج‌فارس
جواد امرائي
پيمان رضائي
عبدالحسين اميني
سید محمد زمانزاده
وحید توکلی
3 13980723192916 تحلیل رژیم تنش در مخزن هیدروکربوری و پایداری دیواره چاه در میدان شاه دنیز، حوضه خزر
پروانه علیزاده سعید
محمد حسنپور صدقی
علی کدخدائی
ملک محمد گیتی
4 13980723192918 زمین‌شناسی، کانی سازی و مغناطیس سنجی کانسار آهن استاج – جنوب مشهد
سیده معصومه عبادی راد
محمدرضا حیدریان شهری
سید احمد مظاهری
علی عسکری
5 13980723192919 تعیین منشا سیال کانه¬ساز در کانسار روی و سرب گل¬زرد، الیگودرز با استفاده از مطالعات زمین شیمیایی و میان‌بارهای سیال
علیرضا زراسوندی
منا صامتی
زهرا فریدونی
محسن رضایی
هاشم باقری
6 13980723192920 زمین¬شناسی، ژئوشیمی و الگوی تشکیل کانه¬زایی آهن¬ در توالی آتش¬فشانی- رسوبی ژوراسیک کانسار داش¬آغل، شمال شرق بوکان، پهنه سنندج- سیرجان
سجاد مغفوری
مهدی موحدنیا
محمد¬رضا حسین¬زاده
7 13980723192921 کاربرد مدل EPM در ارزیابی فرسایش خاک (مطالعه موردی، حوزه شازند)
علی‌محمد رجبی
عادل یاوری
حمیدرضا سلوکی
8 13980723192923 بررسی ریزرخساره ها و محیط رسوبی نهشته‌های کرتاسه زیرین در برش قومنجان، جنوب غرب قائن
حوریه زارعی
سید ناصر رئیس السادات

شماره 49 سال 13 بهار 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13980416190619 ماگماتیسم فرورانش جزایر کمانی کرتاسه پسین در لبه شمالی ایران مرکزی، جنوب‎غرب سبزوار
زکیه کاظمی
حبیب قاسمی
فردین موسیوند
ویلیام گریفین
2 13980416190620 تاثیر سازند متحرک گچساران بر سبک چین‌خوردگی و تکامل تکتونیکی تاقدیس رگ سفید در فروافتادگی دزفول جنوبی
مهدی یوسفی
سید مرتضی موسوی
محمد مهدی خطیب
3 13980416190622 بررسی کارایی مدل هیبریدی هالت-وینترز موجکی (WHW)در شبیه¬سازی تراز سطح ایستابی آبخوان ساحلی ارومیه
میرعربی علی
حميدرضا ناصري
محمد نخعی
فرشاد علیجانی
4 13980416190627 الگوی ساختاری بخش خاوری توده پریدوتیتی ده‌شیخ، آمیزه افیولیتی اسفندقه، جنوب باختر ایران
صحرا جلالت وکیل‌کندی
مجید شاه‌پسند زاده
مهدی هنرمند
حمید احمدی‌پور
5 13980416190632 تحلیل دو بعدی واتنش پایدار در مرمرهای بودین¬ دار ناحیه خلج با استفاده از دایره مور، جنوب مشهد
محمدرضا شیخ الاسلامی
6 13980416190634 بررسی شیمی کانی­ها، جایگاه زمین­ساختی و پتروژنز توده­های نفوذی کمپلکس سورسات (شمال غرب تکاب)- ایران
ثریا دادفر
فرهاد آلیانی
علی‌اکبر بهاری فر
محمدحسین زرین¬کوب
7 13980416190635 تفاوت رژيم تنش برجا وابسته به موقعيت ساختاري و ويژگي­هاي ژئومكانيكي، نمونه موردي در سازندهاي گچساران و آسماري، جنوب باختري ايران
حسين طالبي
سید احمد علوی
محمدرضا قاسمی
شهرام شركتي
8 13980416190636 پهنه‌بندی تکتونیک فعال در گستره ساوه و پیرامون، جنوب غرب تهران
مهسا عبداللهی
حسين حاجی علی بیگی

شماره 48 سال 12 زمستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13980202178845 بیلان هیدروژئولوژیکی تالاب برم¬شور در شهرستان هفتکل، استان خوزستان
فرزاد اکبری
رحیم باقری
آرش ندری
2 13980202178846 ترکیب الگوریتم خوشه¬بندی Fuzzy c-means با شبکه عصبی پرسپترون چند لایه برای افزایش دقت تخمین غلظت عناصر ژئوشیمیایی، مثال موردی – محدوده شرقی کانسار مس پورفیری سوناجیل
محرم جهانگیری
سیدرضا قوامی ریابی
بهزاد تخم¬چی
3 13980202178847 بررسی شیمی کانی کلینوپیروکسن در بازالت¬های پشتاسر حوضه رسوبی مغان (شمال غرب ایران)
عباسعلی امرایی
رضا زارعی سهامیه
محسن موءید
احمد احمدی خلجی
امیر مرتضی عظیم‌زاده
4 13980202178848 بازسازی میدان تنش محلی امروزی مؤثر بر گسل شمال تبریز و مناطق پیرامون آن براساس سازوکاز کانونی زلزله¬ها با استفاده از روش وارون
احد نوری مخوری
بهنام رحیمی
5 13980202178850 دولومیت¬ها و برش¬ها¬ در معدن فلوئوریت کمرپشت، سازند الیکا، البرز مرکزی
مهشید مهدوی
بهنام شفیعی
آرش امینی
میثم رسولی
6 13980202178851 مطالعه عوامل موثر بر کانه¬زایی معدن مس- طلای پورفیری- اپی¬ترمال سوناجیل، با استفاده از مطالعات سنجش ازدور، کانی¬شناسی و زمین¬شیمی
محمد معانی جو
طیبه رمضانی
سعید علیپور
7 13980202178852 برآورد ویژگی‌های فیزیکوشیمیایي و محیط تکتونیکی تشکیل توده‌های بازیک جنوب شهرستان گرمی (استان اردبيل) بر اساس شيمي بلورهای آمفیبول و پلاژیوکلاز
محمد مبشر گرمی
غلامرضا احمدزاده
مهراج آقازاده
8 13980202178853 قطعه‌بندی پهنه¬ی گسله شتری با استفاده از تحلیل¬های ساختاری، ریخت زمین ساختی، لرزه‌ای و فرکتالی
مرتضی موسوی
راضیه عباس پور
محمود رضا هیهات

شماره 47 سال 12 پاییز 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13971008166520 ژنز تورمالين در سنگ¬هاي دگرگوني و ماگمايي منطقه گشت رودخان (مجموعه دگرگوني گشت، باختر رشت)
مريم محمدي
محسن نصرآبادی
عباس آسیابانها
کاظم قلي‌زاده
2 13971008166522 مطالعه دگرسانی، کانه¬زایی و سیالات درگیر در کانسار روی-سرب حوض‌سفید (ایران مرکزی)
قدرت‌اله رستمی پایدار
منصور عادل¬پور
3 13971008166523 مدل‌سازی آزمایشگاهی مهاجرت در سیستم گسلی فعال شکرآب (شمال بیرجند)
مهدی یوسفی
محمد مهدی خطیب
ابراهیم غلامی
4 13971008166525 بررسی پتانسیل زیست پالایی آلودگی¬های نفتی در آبخوان محدوده مجتمع پالایشگاه شازند
عبدالرضا واعظی¬هیر
ساناز قبادیان
5 13971008166526 بازسازی شاخص¬های فیزیکوشیمیایی با استفاده از شیمی بیوتیت و کلریت در کانسار مس پورفیری کدر، کمان ماگمایی سنوزوئیک کرمان
مجید حیدری
علیرضا زراسوندی
محسن رضایی
عادل ساکی
سینا اسدی
6 13971008166529 بررسی رفتار زمین‌شیمیایی عناصر اصلی و کمیاب خاکی در گارنت‌های پگماتیت‌های دره ‌ولی (شمال شرق بروجرد، پهنه سنندج- سیرجان)
سمیه رحمانی جوانمرد
زهرا طهماسبی
زینک دینک
احمد احمدی خلجی
7 13971008166532 تحلیل هندسی و جنبشی چین‌خوردگی خانه¬سرخ در منطقه لرستان، کمربند چین‌خورده - رانده زاگرس
خاتون پیردادی
عزیز رحیمی
محمد مهدی فرهپور

شماره 46 سال 12 تابستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970907165837 بیواستراتیگرافی گذر مزوزوئیک-سنوزوئیک بر مبنای نانوفسیل‌های آهکی در برش تنگ بوالفارس، جنوب غرب ایران
سعیده سنماری
2 13970907165838 دگرریختی فرانهاده سنوزوییک در جنوب بلوک ایران مرکزی: شواهد به‌دست‌آمده از چین‌خوردگی و میدان تنش زمین‌ساختی در کمربند ساختاری رفسنجان
لیلا عبادی
سید احمد علوی
محمدرضا قاسمی
3 13970907165841 پتروژنز و جایگاه تکتونوماگمایی توده گرانیتوئیدی مغانلو (شمال¬غرب ایران)
لیلی فتحیان
فرهاد آلیانی
علی‌اکبر بهاری فر
محمدحسین زرین‌کوب
4 13970907165842 جایگاه تکتونوماگمایی سنگ¬های آتشفشانی ائوسن منطقه¬ آهوان (سمنان)
مرتضی خلعت¬بری جعفری
صدیقه اعتصامی
5 13970907165843 منشایابی منابع رسوب در فصل‌های بهار و پاییز با استفاده از ردیاب¬های ژئوشیمیایی
کاظم نصرتی
فروزان احمدی
6 13970907165844 زیست چینه نگاری سازندهای سروک و ایلام در میدان نفتی آب تیمور (چاه‌های شماره 1 و 14)
رضا امیدی
عباس صادقی
محبوبه حسینی برزی
نرگس اکبری بس کلایه
7 13970907165861 چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های الیگو‌ - میوسن در یال جنوبی تاقدیس احمدی (تنگ عبدی)، جنوب شرق شیراز
جهانبخش دانشیان
محسن یعقوبی
علیرضا طهماسبی سروستانی
8 13970907165863 توانایی چاه‌های فلمن در بهبود پارامترهای فیزیکی و میکروبی آب رودخانه
مجتبی قره محمودلو
مصطفی سید
سید مصطفی خضری
کمال خدایی
سید محمد سید خادمی

شماره 45 سال 12 بهار 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1397051093347153597 تحلیل هندسی تاقدیس بورخ، جنوب خاور کمربند چین¬خورده-رانده زاگرس
رمضان رمضانی اومالی
ناصر حافظی مقدس
احمد نوحه¬گر
عبدالوهاب افروغ
2 139705109590153598 ژئوشیمی رخساره¬های کانه¬دار و پهنه¬بندی دگرسانی در کانسار سولفید توده¬ای آتشفشانزاد باریت- سرب- مس ورندان، جنوب¬غرب قمصر
فایق هاشمي
فردین موسیوند
مهدی رضایی کهخائی
3 1397051010184153599 نقش ساختارهای تکتونیکی در هدایت آب¬های زیرزمینی به قطعه دوم تونل انتقال آب زاگرس – استان کرمانشاه
حميدرضا ناصري
نرگس بیات
لیلی ایزدی کیان
فرشاد عليجاني
4 1397051014127153607 برآورد فرسایش کناره¬ای رودخانه با استفاده از مدل BSTEM
محمدمهدی حسین زاده
رضا اسماعیلی
5 13970510141046153609 لرزه¬زمین¬ساخت غرب استان گلستان، شرق ناحیه خزر جنوبی
مریم آق اتابای
مرجان تورانی
6 13970510142028153610 زمین‌ریخت‌شناسی ساختاری حوضه رودخانه کرخه (باختر ایران)
نگین رحیمی
مهران آرین
منوچهر قرشي
7 13970510143615153611 شیمی کانی کلینوپیروکس در ارزیابی دما - فشار و ژنز بازالت¬های متاسوماتیسمی سازند هرمز در گنبدهای نمکی گچین و جزیره هرمز، جنوب ایران
رقیه نعمتی
علی کنعانیان
محمد علی مکی زاده
صدیقه تقی پور
8 13970510144855153612 تعیین نقش محیط رسوبی و فرایندهای دیاژنزی در کیفیت مخزنی بخش بالایی سازند سورمه در میدان سلمان
ابراهیم سفیداری
عبدالحسین امینی
محمدرضا یوسف پور
سید محمد زمانزاده

شماره 44 سال 11 زمستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1397012284347101577 ریز رخساره¬ها و محیط¬های رسوبی نهشته¬های مایستریشتین دربرش چینه¬شناسی جربت، غرب کپه داغ
یداله عظام پناه
عباس صادقی
محمد حسين آدابي
امیرمحمد جمالي
2 1397012285417101578 تاثیر شیب مرزهای نفوذناپذیر در منحنی افت-زمان در اطراف یک چاه پمپاژ در آبخوان¬های محبوس
آرش ندری
ستاره قنواتی
نصرالله کلانتری
3 139701229237101579 بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی عضوe سازند قم بر اساس استراکدها در برش چشمه برون، غرب قم
جهانبخش دانشيان
مریم گودرزی
4 139701229142101580 تحلیل کرنش نهایی (Finite strain analysis) در سنگ‌های دگرریخت شده ناحیه قاسم‌آباد، شمال باختر بلوک لوت
فرید رحیمي دهگلان
محمدرضا شیخ الاسلامی
جعفر طاهری
محمدرضا قاسمی
5 1397012294939101582 تعیین ارتباط بین پارامترهای رسوب‌شناسی و مورفولوژی تپه‌های ماسه‌ای خطی شمال آهنگران، شرق ایران
بنیامین رضازاده بلگوری
آرش امینی
غلامرضا میراب شبستری
6 1397012210154101584 تعیین فعالیت منطقه نبود گسیختگی گسل رودبار، مبتنی بر شاخص¬‌های ریخت زمین¬-‌ساختی رودخانه سفیدرود، استان گیلان
شجاع انصاری
7 13970122102038101585 بررسی وضعیت آلودگی منابع آب و منطقه بندی آلودگی حوضه آبریز ساروق (استان آذربایجان غربی)
راحله هاتفی
علی اکبر شهسواری
کمال خدایی
فرهاد اسدیان

شماره 43 سال 11 پاییز 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1396100713144119934 شناخت منابع تغذیه چشمه¬های کارستی مهم استان خوزستان با استفاده از ایزوتوپ¬های پایدار اکسیژن 18 و دوتریم
حمیدرضا محمدی بهزاد
نصراله کلانتري
عباس چرچي
آرش ندری
2 1396100713305519935 بررسی نقش توزیع فرکتالی سیلیس در تحولات بافتی و کانه¬زایی طلا در منطقه رامند (استان قزوین)
سید رضا مهرنیا
3 1396100713441319936 زمین¬شناسی، دگرساني، كانه¬زايي و مطالعات ژئوشیمیایی در معدن مس، منطقه گل¬چشمه، جنوب نیشابور
فاطمه نجمی
سید احمد مظاهری
سعید سعادت
اعظم انتظاری هرسینی
4 1396100713574919937 پهنه‌بندی نوزمین¬ساختی با استفاده از شاخص¬های ریخت¬سنجی در منطقه لالی – گتوند، خوزستان
عزیز رحیمی
حجت اله صفری
آرش برجسته
طیبه احمدی
5 1396100716533519943 اختلاط ماگمایی در گرانودیوریت¬ها و انکلاوهای مافیک ده بالا: شاهدی برای ماگماتیسم کالک-آلکالن نوع I از دو منشا پوسته زیرین و گوشته لیتوسفریک
زینب قرامحمدی
علی کنعانیان
محسن الیاسی
6 139610071764919944 بررسی ژئوشیمی و کانی¬شناسی سنگ¬های آداکایتی روستای منور، شمال تبریز (شمال¬غرب ایران)
مهدیه فاضلی حق
نصیر عامل
احمد جهانگیری
7 1396100717151019945 پتانسیل سنجی رسوبات آبراهه‌ای منجیل با استفاده از GIS
نسیم حیدریان دهکردی
محمدحسن توکل
سیما پورمحمدی
8 139610071725419946 پیوند ساختاری ناودیس حاتم آباد با گسل فعال دشت بیاض، شمال قاین- شرق ایران
مرتضی گلچین
اسماعیل اله پور
محمودرضا هیهات
محمدمهدی خطیب
9 1396100717383419947 عناصر ساختاری مجموعه دگرگون جنوب محلات
سمیه رضایی‌نژاد
محمدرضا شیخ‌الاسلامی
نعمت‌الله رشید نژاد عمران
منیره پشت کوهی

شماره 42 سال 11 تابستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139607291150448637 کانی¬شناسی، ژئوشیمی و دگرسانی کانه¬ها در رگه¬های اپی¬ترمال کانسار گلوجه، شمال زنجان
مجيد قاسمي سياني
بهزاد مهرابي
حسين عزيزي
2 139607291312228639 بایواستراتیگرافی، رخساره‌ها و چینه نگاری سکانسی سازند کلات در غرب حوضه کپه داغ
محمدحسن کاظم‌زاده
عباس صادقی
محمدحسین آدابی
هرمز قلاوند
3 139607291338458640 پترولوژی، ژئوشیمی و پتانسیل اسکارن زایی توده گرانیتوئیدی سامن (جنوب غرب ملایر، همدان)
حسن زمانیان
فرهاد احمدنژاد
اکرم کرمی
بتول تقی پور
4 139607291429568644 تفاوت سری دگرگونی در سنگ¬های رسی دگرگون شده شمال و جنوب باتولیت الوند، همدان
عادل ساکی
5 139607291437438645 موقعیت تکتونیکی گرانودیوریت زرگلی در زمیندرز سیستان، جنوب شرق ایران
شهریار کشتگر
محمد بومری
علي كنعانيان
محبوبه نظری
6 139607291452318647 تحلیل فعالیت های لرزه زمین ساختی در گستره شهر طبس
راضیه عباس¬پور
سید مرتضی موسوی
محمودرضا هیهات
7 1396072915518648 بررسی محیط ژئوتکتونیکی پریدوتیت¬های منطقه آبدشت، جنوب شرق استان کرمان با استفاده از شیمی اسپینل
طیبه رودباری
محسن موذن
سید حسام‌الدین معین زاده
معصومه آهنگری
8 139607291518308649 بررسی تاثیر گسل شمال تبریز بر ویژگی‌های کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی مجاور در شرق تبریز
حسين رجب پور
عبدالرضا واعظی هیر

شماره 41 سال بهار 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1396041894246822 تحلیل تنش دیرین در کوه¬های بزقوش، شمال غرب ایران
احد نوری
سعید شریفی
محسن مؤید
2 1396041891646824 شواهد اختلاطی بودن منشأ چشمه‌های آهکی آب اسک (جنوب شرق آتشفشان دماوند) بر اساس مطالعات ایزوتوپی نهشته‌های کربناته، ژئوشیمی آب و دورسنجی
سميه رحماني جوانمرد
صفیه امیدیان
رضا زارعی سهامیه
3 13960418937596825 ریز رخساره، محیط رسوبی و چینه‎نگاری سکانسی سازند قم در برش ده نمک، شمال شرق گرمسار
جهانبخش دانشیان
الهام اسدی مهماندوستی
لیلا رمضانی دانا
4 13960418949456826 ژئوشیمی و نحوه تشکیل تورمالین¬های پگماتیتی و رگه¬ای در لوكوگرانیت¬های مشهد
فرهاد زال
زهرا طهماسبی
حسین احمدی نوبری
5 139604181012246827 ریز رخساره‌ها و محیط رسوبی سازند شهبازان در چاه شماره 3 ميدان نفتي قلعه نار، جنوب غرب لرستان
حسين قنبرلو
حسين وزيري مقدم
علي صيرفيان
عزیزاله طاهری
علي رحمانی
6 139604181025436828 رسوب‌شناسی و زمین‌شیمی رسوبی ریزگردها در کلان‌شهر اهواز
علي حسين جليليان
7 13960418103466829 سنگ‌نگاری، محیط رسوب‌گذاری و کانه‌زایی مس در لایه‌های رسوبی قرمزرنگ، شمال تربت حیدریه (حوضه رسوبی کدکن)
مصطفی اسماعیلی وردنجانی
ایرج رساء
محمد یزدی
کاوه پازند

شماره 40 سال 10 زمستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139602111341385841 زمین¬شناسی، دگرساني، كانه¬زايي و مطالعات ژئوشیمیایی در معدن مس، منطقه گل¬چشمه، جنوب نیشابور
فاطمه نجمی
سید احمد مظاهری
سعید سعادت
اعظم انتظاری هرسینی
2 1396021114805842 تحلیل ساختاری سیستم گسلی میدان گازی فارورB ، با استفاده از مدل‌سازی و روش بازسازی لرزه‌ای دوبعدی
مریم عالی پور
محسن پور کرمانی
علی سربی
3 139602111430305843 بررسی دگرگونی پسرونده در سنگ‌های کالک-سیلیکات در هاله دگرگونی الوند
هاله قربانی
محسن موذن
عادل ساکی
4 139602111557285846 تعیین سن مورفومتری مخروط سیندر خاتون‌باغ، شمال خاوری مهاباد، استان آذربایجان غربی
مرتضی خلعت‌بری جعفری
نفیسه صالحی سیاوشانی
محمد فریدی
5 13960211167185847 توزیع طلا و عناصر فرعی در پیریت کانسار سنجده، منطقه معدنی موته، بر اساس نتایج آنالیز الکترون مایکروپروب
زهرا نوریان رامشه
محمد یزدی
فریبرز مسعودی
6 139602111615305848 شیمی کانی و پترولوژی توده¬های گابروئی شوشونیتی هشت¬سر– لقلان (هوراند، استان آذربایجان¬شرقی)
علیرضا روان¬خواه
محسن موءید
محمد¬رضا حسین¬زاده
امیرمرتضی عظیم¬زاده
جمشید حسن¬زاده
نصیر عامل
7 139602121037495861 الگوی رخداد کانه¬زایی مس طبیعی در سنگ¬های آتشفشانی میزبان کانسار سولفید توده¬ای آتشفشان¬زاد مس- نقره گرماب پایین، جنوب شرق شاهرود
مجید طاشی
مجید طاشی
حبیب قاسمی
8 139602121053445862 ژئوشيمي توده كوارتزديوريتي سلفچگان
محبوبه نظري
شهریار کشتگر
علي كنعانيان
محمد بومری

ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 15 ( از 29 رکورد)