جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139409249333746 زمین شیمی و خاستگاه طلای کوهزایی منطقه قلقله کردستان، با استفاده از مطالعات میانبارهای سیال و ایزوتوپ‌های پایدار
فرهاد احمدنژاد
بتول تقی پور
محمد علی مکی زاده
2 13960211167185847 توزیع طلا و عناصر فرعی در پیریت کانسار سنجده، منطقه معدنی موته، بر اساس نتایج آنالیز الکترون مایکروپروب
زهرا نوریان رامشه
محمد یزدی
فریبرز مسعودی
3 1396100713305519935 بررسی نقش توزیع فرکتالی سیلیس در تحولات بافتی و کانه¬زایی طلا در منطقه رامند (استان قزوین)
سید رضا مهرنیا
4 13980202178851 مطالعه عوامل موثر بر کانه¬زایی معدن مس- طلای پورفیری- اپی¬ترمال سوناجیل، با استفاده از مطالعات سنجش ازدور، کانی¬شناسی و زمین¬شیمی
محمد معانی جو
طیبه رمضانی
سعید علیپور
5 13980723192921 کاربرد مدل EPM در ارزیابی فرسایش خاک (مطالعه موردی، حوزه شازند)
علی‌محمد رجبی
عادل یاوری
حمیدرضا سلوکی
6 13990117236365 کانه‌زایی طلای ‌اپی‌ترمال با سنگ میزبان کربناتی کاوند، جنوب‌غرب زنجان
نادیا پرتاک
مسعود علی‌پوراصل
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 6 ( از 6 رکورد)