جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980416190620 تاثیر سازند متحرک گچساران بر سبک چین‌خوردگی و تکامل تکتونیکی تاقدیس رگ سفید در فروافتادگی دزفول جنوبی
مهدی یوسفی
سید مرتضی موسوی
محمد مهدی خطیب
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)