جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13940826105344390 سنگ شناسی و زمین شیمی کمپلکس ماگمایی- دگرگونی توتک وتعیین منشا کان‌سنگ آهن عنبر کوه استان فارس
آراد بذرافشان
بتول تقی پور
2 139409249747747 کاربرد زمین فشارسنج بیوتیت-آمفیبول به عنوان نشانگر پتانسیل اکتشافی ذخایر مس-آهن در اسکارن پناه¬کوه، غرب یزد
اعظم زاهدی
محمد بومری
3 139503081219352419 پترولوژی و مدل¬سازی تشکیل اسکارن در منطقه تنگ حنا (منطقه نیریز فارس)
بابک سامانی
سید محمد حسین رضوی
مهشید مرادی پور
4 139504051018242627 برهم¬کنش سیال- سنگ در اسکارن پنـاه¬کوه با استفاده از ایزوتوپ¬های پایدار کربن و اکسیژن در انواع کلسیت، غرب یزد
اعظم زاهدی
محمد بومری
5 139607291338458640 پترولوژی، ژئوشیمی و پتانسیل اسکارن زایی توده گرانیتوئیدی سامن (جنوب غرب ملایر، همدان)
حسن زمانیان
فرهاد احمدنژاد
اکرم کرمی
بتول تقی پور
6 13990116236332 ژئوشیمی و تحولات دگرگونی اسکارن‌های کوه صاحب‌الزمان و نفوذی‌های همراه در شرق کرمان
شهریار محمودی
سلیمه دهقانی دشتابی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 6 ( از 6 رکورد)