جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13981226236062 تجزیه و تحلیل فرکتالی پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه 1392 گشت-سراوان، شمال شرق مکران
عبدالرضا پرتابیان
شجاع انصاری
فریده جهاندیده
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)