جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13990708249879 مطالعه کانه‌زائی آهن ‌بغل‌بید با استفاده از شواهد زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و ژئوشیمی، سنگان خواف در شمال‌خاوری ایران
آسیه سربوزی حسین آبادی
مجمد بومری
عباس گل محمدی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)