اهداف و چشم انداز


مجله‌ی فصلنامه زمین شناسی ایران نشریه علمی -پژوهشی در زمینه های مختلف زمین شناسی  در ایران است که با مجوز شماره 7937/124 مورخ 28/5/1382 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به زبان فارسی منتشر می­شود. مجله در نظر دارد این امکان را در اختیار پژوهشگران ارجمند قرار دهد تا به انتقال آخرین یافته‌های علمی خویش و نیز تقویت پایه‌های علمی کشور بپردازند. این مجله از مقاله­ های حاوی نتایج پژوهش­های بنیادی، کاربردی و توسعه­ ای در حوزه­ های مختلف زمین شناسی از جمله: چینه شناسی؛ زمین شناسی اقتصادی؛ هيدروژوئولوژي؛ سنگ شناسي رسوبي و نفت؛ GIS ؛ زمين شناسي مهندسي؛ پترولوژي؛ ژئوفيزيك؛ زمین شناسی ساختماني؛ استفاده می کند . بر همین اساس این مجله ضمن استقبال از چاپ یافته های علمی در زمینه های فوق الذکر؛  پژوهشگران سایر رشته های مرتبط را نیز دعوت به ارسال مقالات کاربردی خود با تاکید بر این زمینه ها می نماید. مجله فصلنامه زمین شناسی ایران در هر پایان فصل از سوی پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی تهران به چاپ می‌رسد. 

در همین راستا برای دستیابی به اهداف فصلنامه زمین شناسی ایران از سال 1398 با انجمن رسوب شناسی کشور تفاهم نامه همکاری امضا کرده است.