جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980416190619 Late Cretaceous Island-arc subduction magmatism in northern edge of central Iran, SW Sabzevar
Zakieh Kazemi
Habibollah Ghasemi
Fardin Mousivand
Wilyam Griffin
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)