• صفحه اصلی
  • ژئوشیمی و پترولوژی ریولیت‌های قره‌داش شاهین‌دژ- شمال‌غرب ایران: بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی ولکانیسم پس از برخوردی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980623192092 بازدید : 281 صفحه: 61 - 74

نوع مقاله: پژوهشی