• صفحه اصلی
  • تعیین مرزهای چینه‌نگاری سکانسی با ترکیب نمودارهای آنالیز موجک داده‌های چاه‌پیمایی- مطالعه موردی در میدان پارس جنوبی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13940924103426758 بازدید : 3056 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی