• صفحه اصلی
  • چینه‌‌‌‌نگاری زیستی نهشته‌هاي اليگوسن و ميوسن زيرين (سازندهاي پابده، آسماري‌ و گچساران) براساس روزن‌بران درجنوب غرب شهرستان قیر، استان فارس

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13940924101654755 بازدید : 3249 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی