• صفحه اصلی
  • کاربرد دوقلوهای کلسیت در تخمین حرارت شکل‌گیری کربنات میلونیت‌های مجموعه دگرگونی قطروئیه (شمال خاور نیریز)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139409241090753 بازدید : 1982 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی