• صفحه اصلی
  • سنگ های بازالتی نئوژن کمان ماگمایی قوچان- اسفراین، شمال شرق ایران: نشانه¬ای از بالاآمدگی گوشته از طریق پنجره ورقه اقیانوسی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400071231664 بازدید : 86 صفحه: 29 - 48

نوع مقاله: پژوهشی