مقاله


کد مقاله : 139512211144295254

عنوان مقاله : زمین دما- فشارسنجی مجموعه گرانیتوئیدی جبال بارز با استفاده از شیمی آمفیبول و فلدسپار

نشریه شماره : 39 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 656

فایل های مقاله : 2/7 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 وحید احدنژاد Ahadnejad@yahoo.com استادیار دکترا
2 جمال رسولي jamal.rasouli1362@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 منصور قربانی Ghorbani@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

مجموعه پلوتونیک جبال بارز متشکل از چندین توده‌ نفوذی گرانیتوئیدی است که در شرق و شمال¬شرق جیرفت در جنوب استان کرمان واقع شده‌ است. ترکیب سنگ¬شناسی این مجموعه شامل گرانودیوریت، کوارتزدیوریت، گرانیت و آلکالی گرانیت مي‌باشد؛ اما سنگ نفوذی غالب در این منطقه، گرانودیوریت است. کانی¬های غالب در ترکیب این سنگ¬ها پلاژیوکلاز، آلکالی فلدسپار، بیوتیت، آمفیبول و کوارتز است. ترکیب پلازیوکلازها متغیر است و از آندزین تا لابرادوریت تغییر می¬کند و آلکالی¬فلدسپارها در رده ارتوکلاز قرار می¬گیرند. همه آمفیبول¬ها از نوع ماگمایی بوده و در سه گروه آمفیبو-های کلسیک، آمفیبول¬های سرشار از آهن و آمفیبول¬های (Fe, Mg, Mn) دار قرار گرفته¬اند. بررسی وضعیت اکسیداسیون و احیایی ماگمای منشاء گرانیتوئیدهای منطقه بر اساس تركيب آمفیبول¬ها، نشان¬دهنده فوگاسيته بالای اکسيژن است. شواهد نشان می¬دهد که گرانیت¬های منطقه جبال بارز سری مگنتیتی بوده و ماگما در شرایط اکسیدان و در مرز ورقه¬های همگرا تشکیل شده است. بر اساس محاسبه¬های زمین دما فشارسنجی، بر اساس روش¬هایHamarstrom -Zen، Schmidt،Johnson -Rutherford، Smith - Andersonو Uchida، متوسط فشار محاسبه¬شده بین 54/1 تا 87/7 کیلوبار در تغییر است و عمق قرارگیری اتاق ماگمایی و شروع تبلور را 18 تا 23 کیلومتر می¬توان برآورد کرد. همچنین بر اساس دماسنج دو فلدسپار، دماي جایگیری گرانيتوئيدهاي جبال بارز به روش Anderson مابین 550 تا 750 و به روش Putirka مابین 710 تا 830 درجه سانتی¬گراد و بر اساس تیتانیوم در بیوتیت، مابین 670 تا 720 سانتی¬گراد در تغییر است. همچنین دماسنجی به روش هورنبلند پلاژیوکلاز دمای 578 تا 732 درجه سانتی¬گراد را برای به تعادل رسیدن این دو کانی نشان می¬دهد.