• صفحه اصلی
  • زمین‌شناسی، کانه‌زایی و مطالعه سیالات درگیر در کانسار طلای لخشک، جنوب غرب کمربند زمین‌درز سیستان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401121141432 بازدید : 1441 صفحه: 16 - 32

20.1001.1.17357128.1401.16.64.2.5

نوع مقاله: پژوهشی