مقاله


کد مقاله : 13980202178845

عنوان مقاله : بیلان هیدروژئولوژیکی تالاب برم¬شور در شهرستان هفتکل، استان خوزستان

نشریه شماره : 48 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 326

فایل های مقاله : 645 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فرزاد اکبری Akbari123@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 رحیم باقری rahim.bagheri86@gmail.com استادیار دکترا
3 آرش ندری arashnadri@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

تالاب¬ها مهم¬ترين و درعین‌حال آسيب¬پذيرترين منابع زيست¬محيطي جهان محسوب مي¬شوند. اين اكوسيستم¬های آبي از لحاظ ذخيره-سازي آب براي كشاورزي، تغذيه چشمه¬ها و آب¬هاي ¬زيرزميني و از دیدگاه اکولوژی از اهميت بالایی برخوردار مي¬باشند. بنابراین جهت حفظ و پایداری تالاب¬ها، مدیریت صحیح و اصولی آنها اهمیت داشته و نیاز به مطالعات مختلف هیدروژئولوژی و هیدرولوژی دارد. تالاب برم¬شور یکی از مهم¬ترین تالاب¬های استان خوزستان بوده که جهت مصارف مختلف شرب و کشاورزی استفاده می¬شود. این تالاب در بین سازند تبخیری گچساران قرار گرفته است. هیچ منبع تغذیه¬کننده دائمی سطحی در اطراف تالاب وجود ندارد و از طرفی دیگر با توجه به خشکسالی¬های اخیر و کمبود شدید منابع آب، این تالاب در طول سال دارای آب می¬باشد. تاکنون هیچ گونه مطالعه¬ای بر روی این تالاب انجام نشده است. جهت تعیین منشا و منبع اصلی تغذیه‌کننده این تالاب نیاز به محاسبه بیلان هیدروژئولوژیکی می¬باشد. در این راستا نقشه هم عمق آب تالاب، تغییرات تراز سطح آب تالاب در طول یک سال به طور ماهانه، حوضه آبگیر آن و پارامترهای مختلف ورودی و خروجی بیلان محاسبه گردید. حداکثر عمق این منبع ‌آبی مهم با توجه به اندازه¬گیری انجام شده در دوره آماری فصل خشک (شهریور) در حدود 3 متر بوده است. بررسی خصوصیات هیدرژئولوژیکی و بیلان آبی تالاب نشان داد که بیلان آبی تالاب برم¬شور مثبت می¬باشد به‌طوری‌که سالانه 10912متر مکعب آب وارد تالاب می¬شود که نشانگر وجود یک منبع تغذیه¬کننده زیرزمینی به تالاب است. بنابراین ضمن ارزیابی توسعه کارست منطقه و با توجه به مطالعات ایزوتوپی و ارتباط هیدرولیکی، تاقدیس آهکی آسماری محتمل¬ترین منشا تغذیه‌کننده تالاب برم¬شور در نظر گرفته شد.