مقاله


کد مقاله : 13971008166520

عنوان مقاله : ژنز تورمالين در سنگ¬هاي دگرگوني و ماگمايي منطقه گشت رودخان (مجموعه دگرگوني گشت، باختر رشت)

نشریه شماره : 47 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 529

فایل های مقاله : 997 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مريم محمدي mMohammadi@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 محسن نصرآبادی nasrabady@sci.ikiu.ac.ir استادیار دکترا
3 عباس آسیابانها asiabanha@sci.ikiu.ac.ir دانشیار دکترا
4 کاظم قلي‌زاده kGholizadeh@yahoo.com مربی کارشناسی

چکیده مقاله

مجموعه دگرگوني گشت در ارتفاعات تالش (باختر البرز) برونزد دارد. اين مجموعه عمدتاً متشکل از سنگ‌هاي متاپليتي و گرانيتي است. تورمالين، فاز فرعي متدوال اين سنگ‌ها مي¬باشد. در نمونه‌هاي شيستي، تورمالين¬های دراويتي با هسته-بندي فراوان و اندازه ريز، منطقه¬بندي ترکيبي نشان مي¬دهند. تورمالين دراويتي نمونه¬هاي گنيسي، درشت¬تر و همگن مي¬باشند. در نمونه‌هاي ميگماتيتي، تورمالين منحصر به هر دو بخش لوکوسوم و ملانوسوم است. تورمالين‌هاي قهوه‌اي موجود در ملانوسوم گارنت‌دار، داراي ترکيب مگنزيوفوئيتيت بوده و مانند ساير فاز‌هاي ملانوسوم، ماهيت تفاله‌اي دارند، اما تورمالين دراويتي موجود در ملانوسوم عاري از گارنت، به¬صورت درشت و با چندرنگي سبز بر روي بيوتيت‌ها رشد کرده‌اند. ترکيب تورمالين لوکوگرانيت‌ها، شورليتي است که به سمت حاشيه دراويتي مي¬گردد. انواع مختلفي از جانشيني در ترکيب تورمالين مجموعه گشت مشاهده مي¬شود. با توجه به شاخص¬هاي ترکيبي، تورمالين متاپليت¬ها عمدتاً تحت شرايط دگرگوني تشکيل شده¬اند درحالي¬که انواع موجود در لوکوگرانيت¬ها در شرايط ماگمايي به¬وجود آمده¬اند. احتمالاً سيالات بوردار مجموعه گشت در درجات بالاي دگرگوني، ضمن کاهش دماي ساليدوس گرانيت‌آب¬دار، تسهيل فرآيند ميگماتيت‌زايي را به¬دنبال داشته است. افزون بر اين، عنصر بور با کاهش ويسکوزيته لوکوسوم، تحرک¬پذيري و جدايش راحت‌تر مذاب از ملانوسوم و تشکيل لوکوگرانيت‌هاي هم¬جوار را فراهم کرده است.