مقاله


کد مقاله : 13970510143615153611

عنوان مقاله : شیمی کانی کلینوپیروکس در ارزیابی دما - فشار و ژنز بازالت¬های متاسوماتیسمی سازند هرمز در گنبدهای نمکی گچین و جزیره هرمز، جنوب ایران

نشریه شماره : 45 فصل بهار 1397

مشاهده شده : 549

فایل های مقاله : 636 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رقیه نعمتی Nematir@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 علی کنعانیان kana@yahoo.com استاد دکترا
3 محمد علی مکی زاده ma.makizadeh@sci.ui.ac.ir استادیار دکترا
4 صدیقه تقی پور Taghipours@yahoo.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

گنبدهای نمکی گچین و هرمز متشکل از سازند هرمز، در استان هرمزگان و منطقه زاگرس چین‌خورده واقع شده¬اند. براساس مطالعات سنگ‌شناسی، کانی¬های سنگ¬های بازالتی در دو مرحله تشکیل شده¬اند؛ ابتدا کانی¬های آذرین: کوارتز، فلدسپار، پیروکسن، آمفیبول و سپس کانی¬های متاسوماتیسمی: ترمولیت - اکتینولیت، کلریت، اپیدوت، کلسیت، بیوتیت، آلبیت و اکسید آهن. متاسوماتیسم شدید در منطقه، کانی¬های تشکیل¬دهنده سنگ¬ها را تغییر داده است؛ ولیکن اکثر کلینوپیروکسن¬ها برخلاف سایر کانی¬ها، بدون تغییر باقی‌مانده‌اند، بنابراین از شیمی کلینوپیروکسن¬ها جهت تشخیص طبیعت و محیط تکتونیکی ماگمای مادر در سازند هرمز منطقه استفاده گردید. آنالیز نقطه¬ای میانگین ترکیب کلینوپیروکسن¬های گنبد نمکی گچین را اوژیتWo27.66En45.44Fs26.91)) و کلینوپیروکسن¬های گنبد نمکی هرمز را اوژیت تا دیوپسید¬((Wo43.36En32.71Fs23.93 نشان داد. این کانی¬ها از گروه کلسیم - اسکولا هستند. نمودارهای شیمیایی براساس ترکیب کلینوپیروکسن¬ها، نمونه‌های گنبد نمکی هرمز را از نوع بازالت¬های جزایر قوسی و گنبد نمکی گچین را از نوع بازالت¬های تولئیتی درون قاره¬ای و با طبیعت ساب آلکالن معرفی می¬کنند. میانگین دمای تقریبی تشکیل کلینوپیروکسن¬ها برای گنبد هرمز 875 درجه سانتی¬گراد، جهت گنبد گچین 997 سانتی¬گراد و فشار تشکیل آنها کمتر از 2kb به دست آمد.