مقاله


کد مقاله : 1397012284347101577

عنوان مقاله : ریز رخساره¬ها و محیط¬های رسوبی نهشته¬های مایستریشتین دربرش چینه¬شناسی جربت، غرب کپه داغ

نشریه شماره : 44 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 510

فایل های مقاله : 1/9 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 یداله عظام پناه ezampanah@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 عباس صادقی a-sadeghi@sbu.ac.ir استاد دکترا
3 محمد حسين آدابي m-hadabi@sbu.ac.ir استاد دکترا
4 امیرمحمد جمالي amjgeo@yahoo.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

جهت تعیین ریز رخساره¬ها و محیط¬های رسوبی نهشته¬های مایستریشتین در بخش غربی حوضۀ کپه داغ، یک برش چینه‌شناسی در فاصله 5/9 کیلومتری شمال-شمال¬غرب جربت انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. در این برش نهشته¬های مایستریشتین شامل سازندهای کلات (به ضخامت 282 متر) و چخماقلو (به ضخامت 77 متر) است. سازند کلات از سنگ‌آهک‌های زیست‌آواری و سازند چخماقلو از شیل، مارن، سنگ‌آهک و آهک‌رسی تشکیل شده است. براساس شواهد صحرایی و همچنین مطالعات فسیل‌شناسی، مرز زیرین سازند کلات دربرش مزبور با سازند آب¬دراز به‌صورت ناپیوستگی فرسایشی می¬باشد. مرز زیرین سازند چخماقلو با سازند کلات از نوع هم¬شیب و تدریجی و مرز بالایی آن با نهشته¬های پالئوسن سازند پسته لیق به‌صورت ناپیوستگی از نوع پیوسته نما است. مطالعات پتروگرافی نهشته¬های مایستریشتین موجب شناسایی 16 ریزرخساره شد. این ریز رخساره¬ها در 5 کمربند رخساره‌ای پهنه جزر و مدی، لاگون، پشته¬های ماسه¬ای، ریف و جلوی ریف در یک پلاتفرم کربناته نهشته¬ شده¬اند.