• صفحه اصلی
  • تعیین سن مورفومتری مخروط سیندر خاتون‌باغ، شمال خاوری مهاباد، استان آذربایجان غربی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139602111557285846 بازدید : 1214 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی