• صفحه اصلی
  • ارزیابی و پهنه‌بندی خطرهای مرتبط با فوران احتمالی آتشفشان سبلان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402070944252 بازدید : 421 صفحه: 68 - 80

نوع مقاله: پژوهشی