• صفحه اصلی
  • برش‌های ترازمند و بر‌آورد میزان کوتاه‌شدگی در افیولیت ملانژ شمال مکران، جنوب شرقی ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402070644210 بازدید : 448 صفحه: 1 - 21

نوع مقاله: پژوهشی