• صفحه اصلی
  • سنگ¬شناسی و زیست چینه¬نگاری نهشته‌های معادل لایه‌های فرام-دیاتومه بر اساس نانوفسیل‌های آهکی در دشت گرگان: اشاره‌ای بر تکامل و جغرافیای دیرینه حوضه خزر جنوبی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401082940129 بازدید : 15 صفحه: 29 - 41

20.1001.1.17357128.1401.16.63.3.4

نوع مقاله: پژوهشی