مقاله


کد مقاله : 13990708249879

عنوان مقاله : مطالعه کانه‌زائی آهن ‌بغل‌بید با استفاده از شواهد زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و ژئوشیمی، سنگان خواف در شمال‌خاوری ایران

نشریه شماره : 54 فصل تابستان 1399

مشاهده شده : 26

فایل های مقاله : 8/3 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 آسیه سربوزی حسین آبادی asiye.sarbouzi@gmail.com استاد دکترا
2 مجمد بومری boomeri@science.usb.ac.ir دانشیار دکترا
3 عباس گل محمدی Agolmohammadi@sioc.ir دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

کانه‌زائی آهن بغل¬بید یکی از آنومالی¬های خاوری معدن آهن سنگان است. این منطقه از نظر زمین¬شناسی در بخش شمال¬خاوربلوک لوت واقع شده است. در این منطقه واحدهای دگرگونی و رسوبی پالئوزوئیک و مزوزوئیک همچون شیست، فیلیت و ماسه‌سنگ در کنار واحدهای آذرین ترشیاری و سنگ‌های رسوبی نئوژن قرار گرفته¬اند. کانه‌زائی آهن با تشکیل هماتیت در بخش بالای یک واحد برش ولکانیکی به درازای بیش از یک کیلومتر رخ داده است. سنگ¬های فرودیواره عمدتاً برش، لیتیک توف و ماسه‌سنگ و سنگ¬های فرادیواره دایک¬های نیمه‌ژرف گرانودیوریتی می¬باشند. هماتیت در فضاهای خالی بین برش¬ها جای گرفته است که نشان‌دهنده دیرزاد بودن کانه‌زائی است. باریت، کلسیت و کوارتز نیز در شکستگی¬ها و فضاهای خالی افق آهن¬دار تشکیل شده است. علاوه بر آهن، کانه‌زایی مس نیز به‌صورت رگه¬های کوارتز حاوی کالکوپیریت و مالاکیت در سنگ¬های فرودیواره تشکیل شده است. مقادیر اکسید آهن در افق آهن‌دار از 8 تا 55 درصد وزنی متغیر است. در این افق، میزان کروم، وانادیوم و فسفر کم می¬باشند درحالی‌که عناصری مثل باریم، آرسنیک، نقره و آنتیموان زیاد می¬باشند، و عناصر LREE و LILE به‌ترتیب نسبت به HREE و HFSE غنی‌شدگی نشان می‌دهند. با توجه به مشخصات زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و ژئوشیمی، ساخت و بافت، الگوی REE، کانه‌زایی آهن بغل‌بید از نوع گرمابی است. احتمالاً سیالات گرمابی آهن را از سنگ¬های آذرآواری شسته و در بخش برشی که نفوذپذیری بالایی داشته است، حمل و به‌صورت هماتیت متمرکز کرده است.