مقاله


کد مقاله : 13981226236061

عنوان مقاله : منشأ سیال کانه¬ساز و عوامل مؤثر در ته¬نشست طلا در کانسار داشکسن (شمال¬خاور قروه): شواهد ساختاری، ریزدماسنجی و ایزوتوپ¬های پایدار O-H

نشریه شماره : 52 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 116

فایل های مقاله : 9/56 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد مرادی Mmoradi487@yahoo.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 زهرا اعلمی نیا alaminia_geo@yahoo.com استادیار دکترا
3 ابراهیم طالع فاضل e.talefazel@basu.ac.ir استادیار دکترا
4 رضا علی‌پور Rezaalipoor116@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

خطواره ماگمایی قروه-تکاب، در میان پهنه¬های ارومیه-دختر و سنندج-سیرجان، مهم¬ترین معادن طلا مانند داشکسن و زرشوران را در بردارد. کانسار داشکسن در استان کردستان قرار گرفته است و یکی از بزرگ‌ترین کانسارهای طلا در سطح خاورمیانه است. داسیت پورفیری و برش عمدتا میزبان طلا هستند. برخلاف مطالعات تفصیلی گذشته، هنوز در ارتباط با ژنز داشکسن اختلاف¬نظر وجود دارد. در اینجا منشا و تکامل سیالات کانسارساز را به کمک بررسی¬های میانبار سیال و ایزوتوپ¬های پایدار نشان می¬دهیم. در داشکسن، برش و کانه¬زایی توسط گسل¬های پرشیب با روند شمال شمال¬خاور-جنوب جنوب¬باختر تحمیل شده است. و منطقه معدنی داشکسن در یک پهنه برشی حاصل از عملکرد دو گسل راستگرد قرار گرفته است. نواحی دگرسانی در سطح، فیلیک، سیلیسی، تورمالینی، آرژیلیک و کمتر پروپلیتیک هستند. کانی¬های سولفیدی عبارتند از پیریت، مارکازیت، آرسنوپیریت، استیبنیت، کالکوپیریت و کمتر بورنیت، اسفالریت، گالن همراه با کوارتز، تورمالین، سریسیت، کلسیت و کلسدونی. نتایج اندازه¬گیری میکروترمومتری یک بازه¬ای از درجات همگن¬شدگی بین 183 تا 260 درجه سانتی¬گراد با شوری 97/15 تا 06/17 درصد را نشان می¬دهد. ترکیب ایزوتوپ اکسیژن کوارتز و تورمالین به ترتیب در محدوده 6/6 تا 9/9 و 5/8 تا 3/12 پرمیل و مقدار دوتریم فلوید کوارتز و تورمالین بترتیب بین 51- تا 81- و 93- تا 111- پرمیل می¬باشد. در ادغام با مطالعات گذشته، همه این اطلاعات یک مهاجرت از یک سامانه طلای پورفیری (مرحله 1) با منشا ماگمایی را به گرمابی کم-سولفید (مرحله 3) پیشنهاد می¬کنند. مرحله 2 در طول ریزش و فوران دهانه آتشفشان رخ داده است.