مقاله


کد مقاله : 1396100713305519935

عنوان مقاله : بررسی نقش توزیع فرکتالی سیلیس در تحولات بافتی و کانه¬زایی طلا در منطقه رامند (استان قزوین)

نشریه شماره : 43 فصل پاییز 1396

مشاهده شده : 747

فایل های مقاله : 593 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید رضا مهرنیا r_mehrniya@pnu.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

منطقه اکتشافی رامند بخشی از نوار ماگمایی ارومیه-دختر است که به دلیل قرار گرفتن در ناحیه اثر گسل¬های متقاطع و رخنمون میزبان¬های ریولیتی و ریوداسیتی پالئوژن، تحت تاثیر سیالات ماگمایی قرار گرفته و نشانه¬های بارز کانه¬زایی هیدروترمال در آن مشاهده می¬گردد. گوناگونی کانی¬های رسی، کانی¬های خانواده سیلیس و دگرسانی ناشی از اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن، از مظاهر فعالیت¬های پساماگمایی در منطقه رامند می¬باشند که در نواحی خرد شده، موجب توسعه رگه¬های معدنی شده است. تمرکز اغلب هاله¬های دگرسانی در اطراف توده¬های آتشفشانی بوده و در رگه¬های کوارتز کلسدونی، ناحیه بندی بافتی متنوعی به تبعیت از الگوی بافتی ذخایر اپی¬ترمال مشاهده می¬گردد. روش ارائه شده در این تحقیق مبتنی بر مطالعه تحولات بافتی در رگه¬های کوارتز-پیرتی منطقه رامند است که با استفاده از تایع فرکتال عیار-مساحت، امکان شناسایی مناطق امیدبخش معدنی و ارائه نقشه پیش¬داوری با اولویت اکتشاف طلا را فراهم نموده است. به‌صورت یک قاعده کلی، در رگه¬های سیلیسی با بافت¬های خودساماندهی شده (مانند کوارتز نواری)، محتوای فلزات گران¬بها بیشتر از رگه¬هایی است که بافت شیشه¬ای دارند (ویتروفیریک). علت این امر، مزیت غنی¬شدگی گام به گام در محیط¬های درونزاد منسوب به ذخایر اپی¬ترمال است. نمونه-برداری لیتوژئوشیمیایی منطقه پیش از بررسی تحولات بافتی آن انجام شده و از روش¬های آنالیز دستگاهی و میکروگرافی رگه¬ها به‌منظور بررسی تغییرات عیار طلا و تحولات بافتی کانی¬های سیلیس استفاده گردیده است. بر اساس نتایج این تحقیق، توزیع غیرخطی سیلیس (SiO2) و تحولات بافتی آن در رخساره کوارتز هماتیت نواری (با عیار طلای820 میلی¬گرم بر تن) مشاهده می¬گردد، که رخنمون¬های اصلی آن در غرب منطقه رامند قرار داشته و جهت ادامه فعالیت¬های اکتشافی فاز تفصیلی معرفی شده‌اند.