مقاله


کد مقاله : 13960418949456826

عنوان مقاله : ژئوشیمی و نحوه تشکیل تورمالین¬های پگماتیتی و رگه¬ای در لوكوگرانیت¬های مشهد

نشریه شماره : 41 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 881

فایل های مقاله : 2/97 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فرهاد زال Zal@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 زهرا طهماسبی tahmasebi.z@lu.ac.ir دانشیار دکترا
3 حسین احمدی نوبری ahmadi@yahoo.com استاد دکترا

چکیده مقاله

منطقه مورد مطالعه بخشی از زون بینالود است که شامل لوکوگرانیت¬های مشهد با پگماتیت¬ها و رگه¬های تورمالین¬دار می¬باشد. با توجه به مطالعات انجام شده بر روی لوکوگرانیت¬های مشهد، این گرانیت¬ها جزء گرانیت¬های پرآلومینیم، بسیار تفریق یافته و حاصل از ذوب متاپلیت¬ها معرفی شده¬اند. در این گرانیت¬ها، تورمالین به شکل¬های مختلف دندريتي، نودولی، رگه¬ای و پگماتیتی ديده مي¬شود. برای بررسی ژئوشیمی تورمالین¬های رگه¬ای و پگماتیتی از آنالیزهای میکروپروپ (EPMA)، XRF و ICP- MS استفاده شده است. بر اساس اين آنالیزها، تورمالین¬هاي پگماتیتی از نوع شورل و تورمالین¬هاي رگه¬ای از نوع شورل غنی از منیزیم می¬باشند و هر دو نوع در محدوده تورمالین¬های قلیایی قرار می¬گیرند. این تورمالین¬ها دارای منطقه¬بندی نوسانی و چندرنگی سبز-آبی تا قهوه¬ای می¬باشند که به دليل تغییر در مقادیر Ti ، Ca و Fe از مرکز به حاشیه کانی می¬باشد. در تورمالین¬های مورد مطالعه، مهم‌ترین جانشینی¬ها از نوع Na+(Fe+Mg)= X-Vacancy+Al و Na+(Fe+Mg)OH=Na+Al(O) هستند. هر دو نوع تورمالین حاصل تفریق ماگما بوده با اين تفاوت كه تورمالین¬هاي پگماتیتی خصوصیات سیستم ماگمایی و تورمالین¬هاي رگه¬ای ويژگي¬هاي ماگمایی- گرمابی را نشان می¬دهند که این به مراحل تکامل پگماتیت¬ها و سیالات حاصل در طول تکامل آن¬ها مرتبط می¬باشد.