جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13940823143741315 تغيير شكل غير هم‌محور حاشیه کرنش اسفالریت: شاخصی برای تعیین کينماتيک برشی در يال برگشته چین فراديواره‌اي
علي ناكيني
علي يارمحمدي
2 13940914111623708 رویکرد زمین¬ریخت¬شناسی زمین¬ساختی در ارزیابی سازوکار رشد چین¬ها در زاگرس چین و راندگی، مطالعه موردی دو تاقدیس در گستره فارس
علی فقیه
آرش جمشیدی
معصومه وطن دوست
بهنام اویسی
3 13940915161641722 مه¬موج احتمالي در جنوب كاسپين حاصل از رخداد يك زمين‎لرزه سترگ
حميد نظري
محمد قویدل
آمنه كاوه فيروز
محمدرضا انساني
4 13940916113127728 بررسی¬های ریخت¬زمین¬ساختی و پارینه لرزه¬شناختی پاره گسله سهلان، قطعه شمال باختری گسل شمال تبریز
الهه احمدزاده
حمید نظری
مرتضی طالبیان
شهریار سلیمانی آزاد
محمد فریدی
5 1394092485434744 ارزیابی خطر زمین¬لرزه و تحلیل ریسک زلزله در شهر خوی با استفاده از روش¬های قطعی و احتمالی
داود فریدونی
علیرضا عباسفام
6 139409248585745 تعیین وضعیت تنش و تغییرات رژیم تکتونیکی در ساختارهای شکننده ارتفاعات چاه یوسف (شرق گناباد)
فرهاد زارعی
فرزین قائمی
فرخ قائمی
7 13940924143737760 تکامل زمانی گسل های منطقه زیاران در جنوب غربی البرز مرکزی
علي يساقي
8 139504051030552628 بررسی ریخت‌‌‌‌‌‌‌‌زمین‌‌‌‌‌‌‌‌ساختی پهنه انتهای گسلی اطراف قوزلو (جنوب شرقی گسل شمال تبریز)
علیرضا یوسفی باویل
محسن مؤید
9 139512221139165277 سازوکار دگرشکلی‌های جوان در دشت تهران: تلفیق مشاهدات صحرایی و مدلسازی فیزیکی
حوریه علی‌بیگی
مرتضی طالبیان
عین الله نصیری
10 1396021114805842 تحلیل ساختاری سیستم گسلی میدان گازی فارورB ، با استفاده از مدل‌سازی و روش بازسازی لرزه‌ای دوبعدی
مریم عالی پور
محسن پور کرمانی
علی سربی
11 139607291518308649 بررسی تاثیر گسل شمال تبریز بر ویژگی‌های کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی مجاور در شرق تبریز
حسين رجب پور
عبدالرضا واعظی هیر
12 139610071725419946 پیوند ساختاری ناودیس حاتم آباد با گسل فعال دشت بیاض، شمال قاین- شرق ایران
مرتضی گلچین
اسماعیل اله پور
محمودرضا هیهات
محمدمهدی خطیب
13 1397012210154101584 تعیین فعالیت منطقه نبود گسیختگی گسل رودبار، مبتنی بر شاخص¬‌های ریخت زمین¬-‌ساختی رودخانه سفیدرود، استان گیلان
شجاع انصاری
14 13971008166523 مدل‌سازی آزمایشگاهی مهاجرت در سیستم گسلی فعال شکرآب (شمال بیرجند)
مهدی یوسفی
محمد مهدی خطیب
ابراهیم غلامی
15 13980202178848 بازسازی میدان تنش محلی امروزی مؤثر بر گسل شمال تبریز و مناطق پیرامون آن براساس سازوکاز کانونی زلزله¬ها با استفاده از روش وارون
احد نوری مخوری
بهنام رحیمی
ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 15 ( از 18 رکورد)