جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13971008166532 تحلیل هندسی و جنبشی چین‌خوردگی خانه¬سرخ در منطقه لرستان، کمربند چین‌خورده - رانده زاگرس
خاتون پیردادی
عزیز رحیمی
محمد مهدی فرهپور
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)