جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139409249747747 کاربرد زمین فشارسنج بیوتیت-آمفیبول به عنوان نشانگر پتانسیل اکتشافی ذخایر مس-آهن در اسکارن پناه¬کوه، غرب یزد
اعظم زاهدی
محمد بومری
2 13940924155730768 تاثیر دگرسانی کانی بیوتیت بر روی ناهم¬سان¬گردی خودپذیری مغناطیسی میانگین در کمپلکس گرانیتوئیدی بروجرد
جمال رسولي
3 13971008166526 بازسازی شاخص¬های فیزیکوشیمیایی با استفاده از شیمی بیوتیت و کلریت در کانسار مس پورفیری کدر، کمان ماگمایی سنوزوئیک کرمان
مجید حیدری
علیرضا زراسوندی
محسن رضایی
عادل ساکی
سینا اسدی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 3 ( از 3 رکورد)