جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1397051093347153597 تحلیل هندسی تاقدیس بورخ، جنوب خاور کمربند چین¬خورده-رانده زاگرس
عبدالوهاب افروغ
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)