جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139705109590153598 ژئوشیمی رخساره¬های کانه¬دار و پهنه¬بندی دگرسانی در کانسار سولفید توده¬ای آتشفشانزاد باریت- سرب- مس ورندان، جنوب¬غرب قمصر
فایق هاشمي
فردین موسیوند
مهدی رضایی کهخائی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)