جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13990708249871 نشانگرهای آب و هوایی و جغرافياي ديرينه در توالی تریاس بالايي گروه شمشک البرز مرکزی
ایرج مغفوری مقدم
محبوبه حسینی برزی
بهمن سلیمانی
محمدرضا نائیجی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)