جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970907165841 پتروژنز و جایگاه تکتونوماگمایی توده گرانیتوئیدی مغانلو (شمال¬غرب ایران)
لیلی فتحیان
فرهاد آلیانی
علی‌اکبر بهاری فر
محمدحسین زرین‌کوب
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)