جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1397012294939101582 تعیین ارتباط بین پارامترهای رسوب‌شناسی و مورفولوژی تپه‌های ماسه‌ای خطی شمال آهنگران، شرق ایران
بنیامین رضازاده بلگوری
آرش امینی
غلامرضا میراب شبستری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)