جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1397051010184153599 نقش ساختارهای تکتونیکی در هدایت آب¬های زیرزمینی به قطعه دوم تونل انتقال آب زاگرس – استان کرمانشاه
حميدرضا ناصري
نرگس بیات
لیلی ایزدی کیان
فرشاد عليجاني
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)