جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980202178848 بازسازی میدان تنش محلی امروزی مؤثر بر گسل شمال تبریز و مناطق پیرامون آن براساس سازوکاز کانونی زلزله¬ها با استفاده از روش وارون
احد نوری مخوری
بهنام رحیمی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)