جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139507051010373437 معرفی کانسار مس ماری بعنوان یک ذخیره چینه¬کران نوع مانتو در زون طارم، شمال غرب ایران
سجاد مغفوری
محسن موءید
وحید فریداصل
محمد¬رضا حسین¬زاده
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)