آخرین شماره


شماره 30 سال 8
تابستان 1393
دانلود فایل

1 - تحليل ساختاري ناوديس بالاآمده سبزكوه در زاگرس مرتفع ( DOI : 0)
( علي يساقي - حسين نريماني - مهدي عباسي )
2 - ارزیابی خطر زمین¬لرزه و تحلیل ریسک زلزله در شهر خوی با استفاده از روش¬های قطعی و احتمالی ( DOI : 0)
( داود فریدونی - علیرضا عباسفام )
3 - تعیین وضعیت تنش و تغییرات رژیم تکتونیکی در ساختارهای شکننده ارتفاعات چاه یوسف (شرق گناباد) ( DOI : 0)
( فرهاد زارعی - فرزین قائمی - فرخ قائمی )
4 - زمین شیمی و خاستگاه طلای کوهزایی منطقه قلقله کردستان، با استفاده از مطالعات میانبارهای سیال و ایزوتوپ‌های پایدار ( DOI : 0)
( فرهاد احمدنژاد - بتول تقی پور - محمد علی مکی زاده )
5 - کاربرد زمین فشارسنج بیوتیت-آمفیبول به عنوان نشانگر پتانسیل اکتشافی ذخایر مس-آهن در اسکارن پناه¬کوه، غرب یزد ( DOI : 0)
( اعظم زاهدی - محمد بومری )
6 - تعيين گروه¬های سنگی سازند آسماری با استفاده از مفهوم واحد¬های جریانی هيدروليکی با تاکيد بر بخش ماسه¬سنگی اهواز در میدان منصوری ( DOI : 0)
( مسلم خداویسی - ، مجتبی کاویانپور سنگنوء - اعظم نامداریان - سید رضا موسوی حرمی - اسدا... محبوبی - علی کدخدایی - آرمین امیدپور )
7 - ماگماتيسم قوسي در بخش مياني نوار سنندج-سيرجان (غرب ايران) و روابط ژئوشيميايي حاکم بر گرانيتوئيدهاي اين منطقه ( DOI : 0)
( امير اثني¬عشري - جمشید حسن¬زاده )
8 - جلبك هاي آهكي سازند شاه¬كوه (كرتاسه پيشين) در جنوب غرب خور (ايران مركزي) ( DOI : 0)
( سيدمسعود موسويان - عباس صادقی - محمدحسین آدابی )