آخرین شماره


شماره 32 سال 8
زمستان 1393
دانلود فایل

1 - پالئواکولوژی رسوبات ژوراسیک میانی در البرز مرکزی و شرقی ( DOI : 0)
( فرشته سجادی - فيروزه هاشمي يزدي - حسین هاشمی )
2 - ماگماتيسم بازيك قليايي دونين در البرز شرقي، شمال شاهرود: شاهدي بر كافت¬زايي پالئوتتيس ( DOI : 0)
( حبیب قاسمی - مريم ديهيمي )
3 - بررسی تحولات ماگمایی در توده گرانیتی نصرند و دایک‌های همراه آن ( DOI : 0)
( علی کنعانیان - زهرا حمزه‌ای - فاطمه سرجوقیان - جمشید احمدیان )
4 - بررسی کوتاه‌شدگی و تغییرات هندسه ساختاری تاقدیس پازنان با استفاده از داده‌های لرزه‌نگاری بازتابی (فروبار دزفول، جنوب باختر ایران) ( DOI : 0)
( رضا علی‌پور - سید‌احمد علوی - محمد‌رضا قاسمی )
5 - مه¬موج احتمالي در جنوب كاسپين حاصل از رخداد يك زمين‎لرزه سترگ ( DOI : 0)
( حميد نظري - محمد قویدل - آمنه كاوه فيروز - محمدرضا انساني )
6 - ارزیابی تغییر و تحولات ژئومورفولوژیک سواحل شمال خلیج فارس از بندر کنگان تا خور زیارت با استفاده از تکنیک¬های سنجش از دور و GIS ( DOI : 0)
( عزت ا... قنواتی - ابراهیم تقوی مقدم )
7 - رخداد سلستيت در عضو تبخيري سازند آسماري، ارتفاعات گره چغا، صالح‎آباد مهران، ايلام ( DOI : 0)
( امير علي طباخ شعباني - الهام اسدی مهماندوستی - زینب ملکی )
8 - بررسی روش های تفسیر پمپاژ پله ای تک چاهی برای محاسبه قابلیت انتقال آبخوان ( DOI : 0)
( فرهاد اسدیان - راحله هاتفي - بهروز اعتباری - بهزاد دلخواهي - کمال خدایی - علی اکبر شهسواری )